REVIEWS

Problemadfærd - adfærdsmæssig behandling

Problemadfærd omfatter alle former for uhensigtsmæssig og udfordrende adfærd; bl.a. stereotypier, selvstimuleringer, raserianfald, selvskadende adfærd, voldsom og ufølsom adfærd over for andre, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser m.v. Reviews af forskning i spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser samt stereotypier er udskilt i særlige artikler:

Veldokumenterede metoder til behandling af problemadfærd hos personer med autisme omfatter adfærdsanalytiske metodikker, brug af alternativ kommunikation samt medicinering. Reviews af forskning i alternativ kommunikation samt medicinering skal findes i andre artikler:

Forskning i behandling af problemadfærd viser, at behandlingen bliver mere effektiv, hvis den baserer sig på en såkaldt funktionel analyse, hvor man systematisk undersøger hvilke funktioner, adfærden har og i hvilke situationer, problemadfærden opstår.

Se også Stereotyp adfærd og Medicinsk behandling

Kliniske resultater af adfærdsmæssige behandlinger for pica hos børn med udviklingshandicap
Call, N. A., Simmons, C. A., Mevers, J. E., & Alvarez, J. P. (2015). Clinical Outcomes of Behavioral Treatments for Pica in Children with Developmental Disabilities. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-015-2375-z
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Behandling af aggression hos personer med autismespektrumforstyrrelser: et review
Matson, J. L., & Jang, J. (2014). Treating aggression in persons with autism spectrum disorders: A review. Research in developmental disabilities, 35(12), 3386-3391. doi: 10.1016/j.ridd.2014.08.025
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En gennemgang af adfærdsmæssige interventioner til behandling af agressioner hos personer med udviklingshandicap

Brosnan, J., & Healy, O. (2011). A review of behavioral interventions for the treatment of aggression in individuals with developmental disabilities. Research in developmental disabilities,  32(2), 437-46. doi: 10.1016/j.ridd.2010.12.023
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Adfærd og korresponderende funktioner analyseret via funktionel udredning

Matson, J. L., Sipes, M., Horovitz, M., Worley, J. A., Shoemaker, M. E., & Kozlowski, A. M. (2011). Behaviors and corresponding functions addressed via functional assessment. Research in developmental disabilities, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.ridd.2010.12.011
Link til tidsskrift i danske biblioteker
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Faktorer i håndtering af udfordrende adfærd hos voksne med autismespektrumforstyrrelser
Matson, J. L., Sipes, M., Fodstad, J. C., & Fitzgerald, M. E. (2011). Issues in the management of challenging behaviours of adults with autism spectrum disorder. CNS Drugs, 25(7), 597-606. doi: 10.2165/11591700-000000000-00000
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Brug af differentieret forstærkning til reduktion af problemadfærd hos voksne med kognitivt handicap: en metodologisk gennemgang

Chowdhury , M., & Benson, B. A. (2010) . Use of differential reinforcement to reduce behavior problems in adults with intellectual disabilities: A methodological review. Research in developmental disabilities, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.ridd.2010.11.015
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Erstatningsadfærd for identificerede funktioner ved udfordrende adfærd

Matson, J. L., Shoemaker, M. E., Sipes, M., Horovitz, M., Worley, J. A., & Kozlowski, A. M. (2010) . Replacement behaviors for identified functions of challenging behaviors. Research in developmental disabilities, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.ridd.2010.11.014
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.  
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Opdatering af en metaanalyse af interventionsforskning om udfordrende adfærd: behandlingens validitet og praksis standarder

Harvey, S. T., Boer, D., Meyer, L. H., & Evans, I. M. (2009) . Updating a meta-analysis of intervention research with challenging behaviour: treatment validity and standards of practice. Journal of intellectual & developmental disability, 34(1), 67-80. doi: 10.1080/13668250802690922
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.  
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Forebyggelse af problemadfærd hos småbørn med handicap

Jolivette , K., Gallagher, P. A., Morrier, M. J., & Lambert, R. (2008) . Preventing Problem Behaviors in Young Children with Disabilities. Exceptionality , 16 (2), 78-92. doi: 10.1080/09362830801981195 .
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.  
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Adfærdsmæssige udredning og behandling af selvskadende adfærd i autisme

Minshawi, N. F. (2008). Behavioral assessment and treatment of self-injurious behavior in autism. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 875-886. doi: 10.1016/j.chc.2008.06.012
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Karakteren af og behandling af tvangshandlinger, tvangstanker og ritualer hos personer med udviklingshandicap

Matson, J. L., & Dempsey, T. (2008) . The nature and treatment of compulsions, obsessions, and rituals in people with developmental disabilities. Research in developmental disabilities, 30(3), 603-611. doi: 10.1016/j.ridd.2008.10.001
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.   .
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

En gennemgang af adfærdsmæssige behandlinger for selvskadende adfærd hos personer med autismespektrumforstyrrelser

Matson, J. L., & Lovullo, S. V. (2008) . A review of behavioral treatments for self-injurious behaviors of persons with autism spectrum disorders. Behavior Modification, 32 (1), 61-76. doi: 10.1177/0145445507304581
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.  
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

En gennemgang af interventioner til reduktion af udfordrende adfærd i skolemiljøer for elever med autismespektrumforstyrrelser

Machalicek , W., O'Reilly, M. F., Beretvas, N., Sigafoos, J., & Lancioni, G. E. (2007) . A review of interventions to reduce challenging behavior in school settings for students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 1 (3), 229-246. doi: 10.1016/j.rasd.2006.10.005
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.  
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Funktionel udredning af udfordrende adfærd: på vej mod en praktisk anvendelsesstrategi

Matson, J. L., & Minshawi, N. F. (2007) . Functional assessment of challenging behavior: Toward a strategy for applied settings. Research In Developmental Disabilities, 28(4), 353-361. doi: 10.1016/j.ridd.2006.01.005
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel. .
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Udredning af udfordrende adfærd hos børn med autismespektrumforstyrrelser: en oversigt

Matson, J. L., & Nebel-Schwalm, M. (2007) . Assessing challenging behaviors in children with autism spectrum disorders: A review. Research in Developmental Disabilities, 28(6), 567-579. doi: 10.1016/j.ridd.2006.08.001
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.   .
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Adfærdsmæssig behandling af udfordrende adfærd hos personer med mild mental retardering: metaanalyse af single-subject forskning

Didden , R., Korzilius, H., Van Oorsouw, W., & Sturmey, P. (2006) . Behavioral treatment of challenging behaviors in individuals with mild mental retardation: Meta-analysis of single-subject research. American Journal on Mental Retardation, 111 (4), 290-298. doi: 10.1352/0895-8017(2006)111[290:BTOCBI]2.0.CO;2
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.  
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Effekter af adfærdsmæssige interventioner til reduktion af problemadfærd hos personer med autisme: en kvantitativ syntese af single-subject forskning

Campbell, J. M. (2003) . Efficacy of behavioral interventions for reducing problem behavior in persons with autism: a quantitative synthesis of single-subject research. Research in developmental disabilities, 24(2), 120-138. doi: 10.1016/S0891-4222(03)00014-3
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Interventioner for problemadfærd hos småbørn med autisme: en forskningssyntese

Horner, R. H., Carr, E. G., Strain, P. S., Todd, A. W., & Reed, H. K. (2002) . Problem Behavior Interventions for Young Children with Autism: A Research Synthesis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32(5), 423.446. doi: 10.1023/A:1020593922901
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.  
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 03.02.2015