REVIEWS

Robotteknologi som træningsredskab

Robotter kan anvendes som træningsredskaber på forskellige måder. Robotter kan interagere med personer med autisme og på den måde prompte interaktion, robotter kan modellere og øve adfærd og robotter kan programmeres til at give feedback på bestemte former for adfærd. Hvis robotter i visse tilfælde kan erstatte levende trænere, kan robotteknologi betyde store besparelser på udgifter til intensiv intervention.

Klinisk brug af robotter til personer med autismespektrumforstyrrelser: en kritisk gennemgang
Diehl, J. J., Schmitt, L. M., Villano, M., & Crowell, C. R. (2012). The Clinical Use of Robots for Individuals with Autism Spectrum Disorders: A Critical Review. Research in autism spectrum disorders, 6(1), 249-262. doi: 10.1016/j.rasd.2011.05.006

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 23.03.2013