REVIEWS

Sanseintegration

Sanseintegration er en hypotese om hjernens processering af ydre påvirkninger. I følge hypotesen er sanseintegration en neurologisk proces, der sætter mennesker i stand til at mærke omverdenen ved at modtage, registrere, forarbejde, organisere og fortolke de informationer, som sanserne modtager. Nogle børn – herunder mange børn med autisme – menes at have forstyrrelser i deres sanseintegration. Disse forstyrrelser viser sig som adfærdsvanskeligheder – fx i form af læringsproblemer, regulering af opmærksomhed, deltagelse i sociale aktiviteter.

På dansk bruges begrebet sanseintegration både om denne hypotese og om den fysioterapeutiske behandling baseret på denne hypotese. Behandlingen har til formål at vænne børn med sanseindtryk i form af børstninger, massage, brug af gynger og gymnastikbolde samt sensorisk legetøj.

Hypotesen om sanseintegrationsforstyrrelser er aldrig blevet anerkendt i lægevidenskaben og sensoriske integrationsdysfunktioner (SID) er ikke optaget som diagnose – hverken i den amerikanske diagnosemanual DSM-IV eller den internationale ICD-10.

Sanseintegrationsbehandling ved autismespektrumforstyrrelser: en systematisk gennemgang
Lang, R., O’Reilly, M., Healy, O., Rispoli, M., Lydon, H., Streusand, W., . . . Giesbers, S. (2012). Sensory integration therapy for autism spectrum disorders: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(3), 1004-1018. doi: 10.1016/j.rasd.2012.01.006
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Sanseintegration: en gennemgang af den nuværende evidens
Pollock, N. (2009). Sensory integration: A review of the current state of the evidence. Occupational Therapy Now, 11(5), 6-10.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Brug af vægt-veste til børn med autismespektrumforstyrrelser og andre handicap
Stephenson, J., & Carter, M. (2008). The Use of Weighted Vests with Children with Autism Spectrum Disorders and Other Disabilities. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 39(2), 105-114. doi: 10.1007/s10803-008-0605-3
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Effekter af sensoriske og motoriske interventioner for børn med autisme
Baranek, G. T. (2002). Efficacy of sensory and motor interventions for children with autism. Journal of autism and developmental disorders, 32(5), 397-422. doi: 10.1023/A:1020541906063
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Interventioner til facilitering af auditiv, visuel og motorisk integration ved autisme: en gennemgang af evidensen
Dawson, G., & Watling, R. (2000). Interventions to facilitate auditory, visual, and motor integration in autism: a review of the evidence. Journal of autism and developmental disorders, 30(5), 415-421. doi: 10.1023/A:1005547422749
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Kritik af brugen af sanseintegrationsbehandling til børn med indlæringshandicap
Hoehn, T. P., & Baumeister, A. A. (1994). A Critique of the Application of Sensory Integration Therapy to Children with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 27(6), 338-350. doi: 10.1177/002221949402700601
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

 

Joi Bay / 15.12.2012