REVIEWS

Seksualitet hos personer med autisme

Der er kun en meget begrænset forskning i seksualitet hos personer med autisme, og det er ofte forskning, der fokuserer på omsorgspersoners oplevelse af seksualiteten. Der er betydelig mere forskning i seksualitet og mental retardering. Det kan derfor være relevant at søge litteratur i forskning om mental retardering og seksualitet.

Autisme og normativ seksuel udvikling: et narrativt review
Dewinter, J., Vermeiren, R., Vanwesenbeeck, I., & van Nieuwenhuizen, C. (2013). Autism and normative sexual development: a narrative review. Journal of clinical nursing, 22(23-24), 3467-3483. doi: 10.1111/jocn.12397
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Seksualitet og autisme: en kritisk gennemgang af udvalgt litteratur efter en social-relationel model for handicap
Gougeon, N. A. (2010). Sexuality and autism: A critical review of selected literature using a social-relational model of disability. American Journal of Sexuality Education, 5(4), 328-361. doi: 10.1080/15546128.2010.527237
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 30.04.2014