REVIEWS

Selvforvaltning

Selvforvaltning - self management - er en fællesbetegnelse for en række teknikker til udvikling af selvstændighed: selvmonitorering, selvevaluering, forstærkning af sig selv samt selv-administrerede prompter og instruktioner. Indlæring af selvforvaltning anvendes både til højt- og lavtfungerende personer med autisme. Acitivity schedules - aktivitetsbøger - kan opfattes som en form for træning i selvforvaltning. Se også Selvstændighedstræning.

Selvforvaltning for elever med mental retardering i offentlige skoler: et forskningsreview
Hughes, C. A., Korinek, L., & Gorman, J. (1991). Self-management for students with mental retardation in public school settings: A research review. Education & Training in Mental Retardation, 26(3), 271-291.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.08.2014