REVIEWS

Selvstændighedstræning

Mange børn med autisme har problemer med manglende selvstændighed. Nogle er passive og tilsyneladende uinteresserede i deres omgivelser og i selv at udvide deres adfærdsrepertoire. Andre har vanskeligt ved at lære af deres omgivelser – kammerater og familiemedlemmer – og lærer derfor ikke de nødvendige færdigheder for at kunne agere på egen hånd. Den manglende selvstændighed kompenseres ofte ved at nærpersoner anvender hyppige prompter, hvilket kan resultere i prompt-afhængighed. Selvmonitorering, acitivity schedules, sociale historier, videomodellering og individuelle arbejdssystemer er nogle af de pædagogiske teknikker, der anvendes for at udvikle selvstændighed.

Se også reviews af videomodellering, activity schedules, selvforvaltning, sociale historier og adaptiv adfærd

Forøgelse af selvstændighed ved autismespektrumforstyrrelser: en gennemgang af tre fokuserede interventioner
Hume, K., Loftin, R., & Lantz, J. (2009). Increasing Independence in Autism Spectrum Disorders: A Review of Three Focused Interventions. Journal of autism and developmental disorders, 39(9), 1329-1338. doi: 10.1007/s10803-009-0751-2
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.08.2014