REVIEWS

Skoleparathed hos børn med autisme

At blive klar til at starte i skolen – skoleparethed – giver ofte særlige vanskeligheder for børn med autisme. Især hvis de skal inkluderes i almindelige klasser. Børnenes sociale og kommunikative vanskeligheder vil ofte stille krav om, at der udarbejdes særlige skoleparathedsprogrammer, som trænes intensivt inden skoletiden starter.

At lære at være elev: en oversigt over træning i skoleparathedsfærdigheder for førskolebørn med autismespektrumforstyrrelse
Fleury, V. P., Thompson, J. L., & Wong, C. (2014). Learning How to Be a Student: An Overview of Instructional Practices Targeting School Readiness Skills for Preschoolers With Autism Spectrum Disorder. Behavior modification, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/0145445514551384
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 05.09.2013