REVIEWS

Søskende til personer med autisme

At være søskende til en bror eller søster med autisme kan medføre risiko for belastninger og stress. Derfor er der blandt fagfolk særlig opmærksomhed på trivsel og udvikling hos søskende. Forskning i livskvalitet og trivsel hos søskende viser, at der er store forskelle i, hvordan søskende reagerer og håndterer de særlige søskenderelationer. Søskendes trivsel afhænger af familien, familiens ressourcer i bred forstand samt af individuelle forhold. Se også reviews af forskning i familier til personer med autisme.

Søskendes opfattelse af at leve sammen med en ung med Downs syndrom eller autismespektrumforstyrrelse: Et integreret review
Mandleco, B., & Webb, A. E. (2015). Sibling perceptions of living with a young person with Down syndrome or autism spectrum disorder: An integrated review. Journal for specialists in pediatric nursing [Epub ahead of print]. doi: 10.1111/jspn.12117
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Søskendes involvering i interventioner for personer med autismespektrumforstyrrelser: et systematisk review
Shivers, C. M., & Plavnick, J. B. (2014). Sibling Involvement in Interventions for Individuals with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review. Journal of autism and developmental disorders, (Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-014-2222-7
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Trivsel hos søskende til personer med autisme
Green, L. (2013). The well-being of siblings of individuals with autism. ISRN neurology, 2013. doi: 10.1155/2013/417194
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Søskende og familiemiljøer til personer med autismespektrumforstyrrelse: en litteraturgennemgang
Smith, L. O., & Elder, J. H. (2010). Siblings and family environments of persons with autism spectrum disorder: a review of the literature. Journal of child and adolescent psychiatric nursing, 23(3), 189-195. doi: 10.1111/j.1744-6171.2010.00240.x
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Livsforløb for søskende til personer med autismespektrumforstyrrelser
Orsmond, G. I., & Seltzer, M. M. (2007). Siblings of individuals with autism spectrum disorders across the life course. Mental retardation and developmental disabilities research reviews, 13(4), 313-320. doi: 10.1002/mrdd.20171
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 22.05.2015