REVIEWS

Søvnforstyrrelser og behandling af søvnforstyrrelser

Søvnforstyrrelser er meget hyppige blandt børn med autisme – de rammer mere end halvdelen af børn med disse diagnoser. Søvnforstyrrelserne er især problemer med at falde i søvn, med søvnkvalitet og med at vågne midt om natten eller meget tidligt om morgenen. Også et meget lille søvnbehov er karakteristisk for nogle børn med autismespektrumforstyrrelser. Børn med autisme og mental retardering er hårdere ramt af søvnforstyrrelser end børn uden mental retardering. Sådanne søvnproblemer har vist sig at have en uheldig indflydelse på den måde børnene fungerer på i løbet af dagen og på deres indlæringsmuligheder. Behandling for søvnforstyrrelser er især adfærdsanalytisk intervention, hormonbehandling (melatonin) og medicinering. Til børn anvendes medicinering kun sjældent, eftersom sovemedicin skaber afhængighed og er svær at docere så præcist, at det ikke får indvirkning på børnenes funktion i løbet af dagen.

Melatoninbehandling af børn med udviklingshandicap
Schwichtenberg, A. J., & Malow, B. A. (2015). Melatonin Treatment in Children with Developmental Disabilities. Sleep medicine clinics, 10(2), 181-187. doi: 10.1016/j.jsmc.2015.02.008
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Søvn ved autismespektrumforstyrrelser og ADHD
Singh, K., & Zimmerman, A. W. (2015). Sleep in Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Seminars in pediatric neurology, 22(2), 113-125. doi: 10.1016/j.spen.2015.03.006
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Søvn i forbindelse med autismespektrumforstyrrelser
Veatch, O. J., Maxwell-Horn, A. C., & Malow, B. A. (2015). Sleep in Autism Spectrum Disorders. Current sleep medicine reports, 1(2), 131-140. doi: 10.1007/s40675-015-0012-1
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Forskelle i søvnmønster blandt børn med autismespektrumforstyrrelser og typisk udviklede jævnaldrende: en meta-analyse
Elrod, M. G., & Hood, B. S. (2015). Sleep Differences Among Children With Autism Spectrum Disorders and Typically Developing Peers: A Meta-Analysis. Journal of developmental and behavioral pediatrics, [Epub ahead of print]. doi: 10.1097/dbp.0000000000000140
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Søvn, epilepsi og autisme
Accardo, J. A., & Malow, B. A. (2014). Sleep, epilepsy, and autism. Epilepsy & behavior, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.yebeh.2014.09.081
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Melatonin ved autismespektrumforstyrrelser
Rossignol, D. A., & Frye, R. E. (2013). Melatonin in Autism Spectrum Disorders. Current clinical pharmacology, [Epub ahead of print].
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Fremskridt i forskning i melatonin ved autismespektrumforstyrrelser: litteraturgennemgang og nye perspektiver
Tordjman, S., Najjar, I., Bellissant, E., Anderson, G. M., Barburoth, M., Cohen, D., . . . Vernay-Leconte, J. (2013). Advances in the Research of Melatonin in Autism Spectrum Disorders: Literature Review and New Perspectives. International journal of molecular sciences, 14(10), 20508-20542. doi: 10.3390/ijms141020508
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Melatonin i håndtering af søvnforstyrrelser hos børn og unge
Cummings, C. (2012). Melatonin for the management of sleep disorders in children and adolescents. Paediatrics & child health, 17(6), 331-336.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Melatonin ved autismespektrumforstyrrelser: en systematisk oversigt og meta-analyse

Rossignol, D. A., & Frye, R. E. (2011). Melatonin in autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis. Developmental medicine and child neurology, [Epub ahead of print].
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1111/j.1469-8749.2011.03980.x

Melatonin for forstyrret søvn hos personer med autismespektrumforstyrrelser: systematisk gennemgang og diskussion

Guenole, F., Godbout, R., Nicolas, A., Franco, P., Claustrat, B., & Baleyte, J. M. (2011). Melatonin for disordered sleep in individuals with autism spectrum disorders: Systematic review and discussion. Sleep medicine reviews, [Epub ahead of print].
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1016/j.smrv.2011.02.001

Søvn hos børn med autismespektrumforstyrrelser
Cortesi, F., Giannotti, F., Ivanenko, A., & Johnson, K. (2010). Sleep in children with autistic spectrum disorder. Sleep medicine, 11(7), 659-664. doi: 10.1016/j.sleep.2010.01.010
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Komplementær, holistisk og integrativ medicin: melatonin

Shamseer, L., & Vohra, S. (2009). Complementary, holistic, and integrative medicine: melatonin. Pediatrics in review, 30(6), 223-228.
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1542/pir.30-6-223

Søvnproblemer og autismespektrumforstyrrelser: prævalens, natur & mulige biopsykosociale ætiologier

Richdale, A. L., & Schreck, K. A. (2009). Sleep problems in autism spectrum disorders: Prevalence, nature, & possible biopsychosocial aetiologies. Sleep medicine reviews, 13(6), 403-411.
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1016/j.smrv.2009.02.003

Udredning og farmakologisk behandling af søvnforstyrrelse i autisme

Johnson, K. P., & Malow, B. A. (2008). Assessment and pharmacologic treatment of sleep disturbance in autism. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 773-785.
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1016/j.chc.2008.06.006

Søvnproblemer hos børn med neurologiske forstyrrelser

Dorris, L., Scott, N., Zuberi, S., Gibson, N., & Espie, C. (2008). Sleep problems in children with neurological disorders. Developmental neurorehabilitation, 11(2), 95-114.
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1080/1751842070186014

Melatonin og søvnforstyrrelser i forbindelse med kognitivt handicap: en klinisk gennemgang

Sajith, S. G., & Clarke, D. (2007). Melatonin and sleep disorders associated with intellectual disability: a clinical review. Journal of intellectual disability research, 51(Pt 1), 2-13.
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1111/j.1365-2788.2006.00893.

Systematisk gennemgang af melatoninbehandling af børn med neuroudviklingsmæssige handicap og søvnproblemer

Phillips, L., & Appleton, R. E. (2004). Systematic review of melatonin treatment in children with neurodevelopmental disabilities and sleep impairment. Developmental medicine and child neurology, 46(11), 771-775.
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1017/S001216220400132X

En gennemgang af søvnforstyrrelsers natur og behandling hos personer med udviklingshandicap

Didden, R., & Sigafoos, J. (2001). A review of the nature and treatment of sleep disorders in individuals with developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 22(4), 255-272.
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1016/S0891-4222(01)00071-3

Adfærdsmæssig behandling for søvnproblemer hos børn og unge med fysisk sygdom, psykologiske problemer eller kognitive funktionsnedsættelser

Wiggs, L., & France, K. (2000). Behavioural treatments for sleep problems in children and adolescents with physical illness, psychological problems or intellectual disabilities. Sleep medicine reviews, 4(3), 299-314.
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1053/smrv.1999.0094

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 16.06.2015