REVIEWS

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er relativt hyppige hos børn med autisme. Det kan fx dreje sig om en alvorlig kræsenhed, meget ensidige madpræferencer, at man propper munden med mad eller at man forsøger at spise uspiselige objekter. Behandlingen er hovedsagelig adfærdsanalytisk og i nogle tilfælde vil man indlede en behandling med en funktionel analyse af, hvilke faktorer, der opretholder spiseadfærden.

Autismespektrumforstyrrelser blandt populationer med spiseforstyrrelser: en systematisk oversigt
Huke, V., Turk, J., Saeidi, S., Kent, A., & Morgan, J. F. (2013). Autism Spectrum Disorders in Eating Disorder Populations: A Systematic Review. European eating disorders review, [Epub ahed of print]. doi: 10.1002/erv.2244
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Fødeselektivitet ved autismespektrumforstyrrelser: en systematisk oversigt
Mari-Bauset, S., Zazpe, I., Mari-Sanchis, A., Llopis-Gonzalez, A., & Morales-Suarez-Varela, M. (2013). Food Selectivity in Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review. Journal of child neurology, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/0883073813498821
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Karakteristika ved spisevanskeligheder hos børn med autismespektrumforstyrrelse
Marshall, J., Hill, R. J., Ziviani, J., & Dodrill, P. (2013). Features of feeding difficulty in children with Autism Spectrum Disorder. International journal of speech-language pathology, [Epub ahead of print]. doi: 10.3109/17549507.2013.808700
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Pica hos personer med udviklingshandicap: tilgange til behandling
Matson, J. L., Hattier, M. A., Belva, B., & Matson, M. L. (2013). Pica in persons with developmental disabilities: Approaches to treatment. Research in developmental disabilities, 34(9), 2564-2571. doi: 10.1016/j.ridd.2013.05.018
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Spiseproblemer og fødeindtag hos børn med autismespektrumforstyrrelser: en metaanalyse og en udførlig gennemgang af litteraturen
Sharp, W., Berry, R., McCracken, C., Nuhu, N., Marvel, E., Saulnier, C., . . . Jaquess, D. (2013). Feeding Problems and Nutrient Intake in Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-analysis and Comprehensive Review of the Literature. Journal of Autism and Developmental Disorders, [Epub ahed of print]. doi: 10.1007/s10803-013-1771-5
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Spiseadfærd, kvalitet af føde og gastrointestinale symptomer hos børn med autismespektrumforstyrrelser: en kort oversigt
Kral, T. V., Eriksen, W. T., Souders, M. C., & Pinto-Martin, J. A. (2013). Eating Behaviors, Diet Quality, and Gastrointestinal Symptoms in Children With Autism Spectrum Disorders: A Brief Review. Journal of pediatric nursing, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.pedn.2013.01.008
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Pædiatriske spiseforstyrrelser: en kvantitativ syntese af behandlingsresultater
Sharp, W. G., Jaquess, D. L., Morton, J. F., & Herzinger, C. V. (2010). Pediatric feeding disorders: a quantitative synthesis of treatment outcomes. Clinical child and family psychology review, 13(4), 348-365. doi: 10.1007/s10567-010-0079-7
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Behandling af madselektivitet og andre spiseproblemer hos børn med autismespektrumforstyrrelser

Matson, J. L., & Fodstad, J. C. (2009) . The treatment of food selectivity and other feeding problems in children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 3 (2), 455-461. doi: 10.1016/j.rasd.2008.09.005  
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Udredning og adfærdsmæssig behandling af spise- og søvnforstyrrelser hos børn med autismespektrumforstyrrelser

 Kodak, T., & Piazza, C. C. (2008) . Assessment and behavioral treatment of feeding and sleeping disorders in children with autism spectrum disorders. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 887-905. doi: 10.1016/j.chc.2008.06.005  
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Håndtering af spiseforstyrrelser hos børn med autismespektrumforstyrrelser i skolen: fysiologiske og adfærdsmæssige problemstillinger

Twachtman-Reilly, J., Amaral, S. C., & Zebrowski, P. P. (2008) . Addressing feeding disorders in children on the autism spectrum in school-based settings: physiological and behavioral issues. Language, speech, and hearing services in schools, 39(2), 261-272. doi: 10.1044/0161-1461(2008/025)
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 08.12.2013