REVIEWS

Stereotypier og rigid adfærd

Stereotypier kaldes også for selvstimuleringer, og stereotypier kan både være kropslige og verbale. Stereotypier hører til en overordnet kategori, der betegnes repetetiv adfærd – altså gentagende adfærd. Hertil hører også rigiditet – manglende fleksibilitet og et behov for faste rutiner og ritualer. De kropslige former for stereotypier findes ofte hos lavtfungerende børn med autisme, mens verbale stereotypier og rigiditet er mere udbredt blandt højtfungerende børn med autisme.

Behandling af stereotypier og rigiditet sker både med adfærdsanalytiske teknikker og i nogle tilfælde med medicinering.

Se også Problemadfærd og Medicinsk behandling

Evidensbaserede, adfærdsmæssige interventioner for repetetiv adfærd ved autisme
Boyd, B. A., McDonough, S. G., & Bodfish, J. W. (2011). Evidence-Based Behavioral Interventions for Repetitive Behaviors in Autism. Journal of Autism & Developmental Disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-011-1284-z
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Verbal stereotypi hos personer med autismespektrumforstyrrelser: en gennemgang af adfærdsmæssige interventioner
Lanovaz, M. J., & Sladeczek, I. E. (2011). Vocal Stereotypy in Individuals With Autism Spectrum Disorders: A Review of Behavioral Interventions. Behavior modification, 36(2), 146-164. doi: 10.1177/0145445511427192
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Restriktiv og repetetiv adfærd ved autismespektrumforstyrrelser: en gennemgang af det seneste årtis forskning
Leekam, S. R., Prior, M. R., & Uljarevic, M. (2011). Restricted and repetitive behaviors in autism spectrum disorders: a review of research in the last decade. Psychological bulletin, 137(4), 562-593. doi: 10.1037/a0023341
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Adfærdsmæssige interventioner for stereotyp og repetetiv adfærd hos personer med autismespektrumforstyrrelser: en systematisk oversigt
Patterson, S. Y., Smith, V., & Jelen, M. (2010). Behavioural intervention practices for stereotypic and repetitive behaviour in individuals with autism spectrum disorder: a systematic review. Developmental medicine and child neurology, 52(4), 318-327. doi: 10.1111/j.1469-8749.2009.03597.x
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En oversigt over adfærdsmæssige strategier til reduktion af håndrelaterede stereotypier hos personer med svær til sværeste grad af mental retardering og multihandicaps: 1995 - 2007
Lancioni, G. E., Singh, N. N., O’Reilly, M. F., & Sigafoos, J. (2008). An overview of behavioral strategies for reducing hand-related stereotypies of persons with severe to profound intellectual and multiple disabilities: 1995–2007. Research in Developmental Disabilities, 30(1), 20-43. doi: 10.1016/j.ridd.2008.02.002
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Psykofarmakologiske interventioner for repetetiv adfærd ved autismespektrumforstyrrelser
Soorya, L., Kiarashi, J., & Hollander, E. (2008). Psychopharmacologic interventions for repetitive behaviors in autism spectrum disorders. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 753-771. doi: 10.1016/j.chc.2008.06.003
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Stereotypi II: en gennemgang af neurobiologiske forståelse og forslag til integration med adfærdsmæssige metoder
Rapp, J. T., & Vollmer, T. R. (2005). Stereotypy II: a review of neurobiological interpretations and suggestions for an integration with behavioral methods. Research in Developmental Disabilities, 26(6), 548-564. doi: 10.1016/j.ridd.2004.11.006
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Stereotypi I: en gennemgang af adfærdsmæssig udredning og behandling
Rapp, J. T., & Vollmer, T. R. (2005). Stereotypy I: A review of behavioral assessment and treatment. Research in Developmental Disabilities, 26(6), 527-547. doi: 10.1016/j.ridd.2004.11.005
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 16.11.2013