REVIEWS

TEACCH

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren)blev udviklet i den sidste halvdel af 1960erne, og i de efterfølgende årtier blev der offentliggjort en række undersøgelser, som evaluerede og redegjorde for metodens teknikker, men det er først inden for de senere år, at der kommet fornyet interesse for at dokumentere TEACCH-metodens effekt i kliniske undersøgelser 

TEACCH programmet for børn og voksne med autisme: en metaanalyse af interventionsstudier
Virues-Ortega, J., Julio, F. M., & Pastor-Barriuso, R. (2013). The TEACCH program for children and adults with autism: A meta-analysis of intervention studies. Clinical psychology review, 33(8), 940-953. doi: 10.1016/j.cpr.2013.07.005
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 03.02.2015