REVIEWS

Teknologi i behandling af autisme

Teknologi-formidlet undervisning og træning af personer med autisme dækker et bredt spektrum af teknologi – fra video- og dvd-optagelser til selvinstruerende pædagogiske spil med eller uden touch-skærme. Teknologi-formidlet intervention anvendes i mange tilfælde til modellering af en bestemt adfærd. Andre anvendelsesmuligheder er opgaver, der skal løses på en skærm, og hvor teknologien erstatter eller supplerer en 1:1-interaktion. Se også reviews af forskning i robotter, neurofeedback, computerbaseret interventioner samt træning i virtuelle virkeligheder.

Teknologi-understøttede interventioner og instruktioner for unge med autismespektrumforstyrrelse
Odom, S. L., Thompson, J. L., Hedges, S., Boyd, B. A., Dykstra, J. R., Duda, M. A., . . . Bord, A. (2014). Technology-Aided Interventions and Instruction for Adolescents with Autism Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-014-2320-6
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Teknologier som midler til støtte for personer med autismespektrumforstyrrelse: et systematisk review
Aresti-Bartolome, N., & Garcia-Zapirain, B. (2014). Technologies as Support Tools for Persons with Autistic Spectrum Disorder: A Systematic Review. International journal of environmental research and public health, 11(8), 7767-7802. doi: 10.3390/ijerph110807767
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En gennemgang af teknologi-baserede interventioner til undervisning i skolefærdigheder til elever med autismespektrumforstyrrelser
Knight, V., McKissick, B. R., & Saunders, A. (2013). A Review of Technology-Based Interventions to Teach Academic Skills to Students with Autism Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-013-1814-y
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Brug af teknologi til at lære børn med autisme sociale færdigheder
DiGennaro Reed, F. D., Hyman, S. R., & Hirst, J. M. (2011). Applications of technology to teach social skills to children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(3), 1003-1010. doi: 10.1016/j.rasd.2011.01.022
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 04.12.2014