REVIEWS

Time-out

Time-out er en klassisk adfærdsanalytisk teknik, der består i, at man i en kortere periode fratager barnet adgang til den forstærker, der opretholder en uhensigtsmæssig adfærd. Forskning i time-out er omfattende, men ikke når det specifikt gælder børn med autisme. Det er samtidig en metode, som har opnået popularitet langt uden for adfærdsanalytiske interventioner, og der er derfor fare for, at teknikken ikke anvendes korrekt og i for lang tid.

En single subjekt metaanalyse af effektivitet af time-out til reduktion af forstyrrende adfærd i klassen
Vegas, K. C., Jenson, W. R., & Kircher, J. C. (2007). A Single-Subject Meta-Analysis of the Effectiveness of Time-Out in Reducing Disruptive Classroom Behavior. Behavioral Disorders, 32(2), 109-121.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.11.2013