REVIEWS

Toilettræning

Toilettræning kan være et særligt problem for nogle børn med autisme. Enten fordi de ikke forstår, hvad der forventes af dem, fordi de kan have sensoriske forstyrrelser og fordi de sædvanlige mekanismer til toilettræning - forstærkning og fratagelse af forstærkning - i nogle tilfælde ikke fungerer optimalt.

Toilettræning af personer med autisme og andre udviklingshandlicap: et kritisk review
Kroeger, K. A., & Sorensen-Burnworth, R. (2009). Toilet training individuals with autism and other developmental disabilities: A critical review. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(3), 607-618.

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Digital Object Identifier: 10.1016/j.rasd.2009.01.00

Effektivitet af forskellige metoder til toilettræning af afførings- og blærekontrol

Klassen, T. P., Kiddoo, D., Lang, M. E., Friesen, C., Russell, K., Spooner, C., et al. (2006). The effectiveness of different methods of toilet training for bowel and bladder control. Evidence report - technology assessment, 147, 1-57.

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel

ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk
Digital Object Identifier: N/A

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 10.12.2011