REVIEWS

Ultratidlig intervention


Ultratidlig intervention er intervention, der igangsættes inden barnet er gammelt nok til at få en formel autismespektrum-diagnose. De diagnoseinstrumenter, der anvendes i dag, er beregnet til at diagnosticere børn, der er mindst 24 måneder gamle, men mange af de autistiske træk kan genfindes på et langt tidligere tidspunkt. Forskning viser, at intervention inden barnet når diagnose-alderen kan være med til at styrke barnets senere udviklingsmuligheder. Der er håb om, at det – for nogle børn – vil være muligt helt at undgå udvikling af egentlig autisme, hvis interventionen igangsættes tidligt nok.

Ultratidlig intervention til vuggestuebørn og spædbørn er som regel baseret på principperne for anvendt adfærdsanalyse (ABA), men får et særlig fokus på de tidlige forudsætninger for udvikling af kommunikative og sociale færdigheder. Interventionen omfatter især træning af delt opmærksomhed og evnen til at imitere motorisk og verbalt. Ultratidlig intervention vil oftest blive tilrettelagt i naturlige omgivelser – i barnets hjem og i barnets daginstitution.

Se også reviews om træning af delt opmærksomhed

Tidlig udvikling hos spædbørn og intervention for autismespektrumforstyrrelse
Sacrey, L. R., Bennett, J. A., & Zwaigenbaum, L. (2015). Early Infant Development and Intervention for Autism Spectrum Disorder. Journal of child neurology, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/0883073815601500
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Gennemførbarhed og effekter af meget tidlig intervention for spædbørn i risiko for autismespektrumforstyrrelse: et systematisk review
Bradshaw, J., Steiner, A. M., Gengoux, G., & Koegel, L. K. (2014). Feasibility and Effectiveness of Very Early Intervention for Infants At-Risk for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-014-2235-2
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Interventioner for vuggestuebørn med autismespektrumforstyrrelser: en evaluering af forskningsevidens
Schertz, H. H., Reichow, B., Tan, P., Vaiouli, P., & Yildirim, E. (2012). Interventions for Toddlers With Autism Spectrum Disorders: An Evaluation of Research Evidence. Journal of early intervention, 34(3), 166-189. doi: 10.1177/1053815112470721
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Nylige fremskridt i tidlig identifkation og behandling af autisme
Ingersoll, B. (2011). Recent Advances in Early Identification and Treatment of Autism. Current Directions in Psychological Science, 20(5), 335-339 doi: 10.1177/0963721411418470
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Intervention i spædbarnsalder: implikationer for autismespektrumforstyrrelser
Wallace, K. S., & Rogers, S. J. (2010). Intervening in infancy: implications for autism spectrum disorders. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, [Epub ahead of print]. doi: 10.1111/j.1469-7610.2010.02308.x
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Klinisk udredning og håndtering af småbørn, der mistænkes for autismespektrumforstyrrelser: indblik fra studier af høj-risiko spædbørn
Zwaigenbaum, L., Bryson, S., Lord, C., Rogers, S., Carter, A., Carver, L., . . . Yirmiya, N. (2009). Clinical Assessment and Management of Toddlers With Suspected Autism Spectrum Disorder: Insights From Studies of High-Risk Infants. Pediatrics, 123(5), 1383-1391. doi: 10.1542/peds.2008-1606
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Tidlilg adfærdsmæssig intervention; hjernens plasticitet og forebyggelse af autismespektrumforstyrrelser
Dawson, G. (2008). Early behavioral intervention, brain plasticity, and the prevention of autism spectrum disorder. Development and psychopathology, 20(3), 775-803. doi: 10.1017/S0954579408000370
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Tidlig intervention i forhold til autisme
Corsello, C. M.
(2005). Early intervention in autism. Infants and Young Children, 18(2), 74-85.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 04.09.2015