REVIEWS

Unge med autisme og Asperger syndrom

Mens der i lang tid har været forsket i tidlig intervention til småbørn med autisme, er forskningen om unge mere begrænset. Det er derfor uklart, om de metoder, der er effektive over for småbørn, også har effekt for unge. Der har i de senere år været en stigende forskningsmæssig interesse for skolebørn og unge med autisme, og det er efterhånden muligt at udpege enkelte teknikker, der har en rimelig grad af dokumentation over for denne målgruppe.

Systematisk oversigt over interventionsforskning med unge med autismespektrumforstyrrelser
McDonald, T. A., & Machalicek, W. (2013). Systematic review of intervention research with adolescents with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(11), 1439-1460. doi: 10.1016/j.rasd.2013.07.015
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 08.12.2013