REVIEWS

Venskaber for personer med autisme

Mangelfulde sociale færdigheder er et af kriterierne for autisme. Det er derfor indlysende, at autisme nødvendigvis må få indvirkning på karakteren af og omfanget af venskaber og kammeratskaber – på samme måde som også kærlighedsforhold bliver påvirket. Alligevel er der indtil videre kun en begrænset forskning i venskaber for personer med autisme. Forskningen viser, at børn med autisme har færre venner end typiske børn, og hyppigheden af kontakter med venner er også lavere end for typiske børn. Forskningen viser også, at venskabers varighed er kortere for børn med autisme end for andre børn, og at de aktiviteter, der binder venskaberne sammen ofte er relaterede til computerspil og lignende aktiviteter.

Karakteren af venskaber hos børn med autismespektrumforstyrrelser: en systematisk gennemgang
Petrina, N., Carter, M., & Stephenson, J. (2014). The nature of friendship in children with autism spectrum disorders: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(2), 111-126. doi: 10.1016/j.rasd.2013.10.016

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 03.01.2014