REVIEWS

Videregående uddannelser

Forskning i unge med autisme på videregående uddannelser er indtil videre meget begrænset. Tilsvarende er der kun få erfaringer med støtte eller interventioner retter imod unge med autisme, der er i gang med en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelser.

Systematisk review af artikler, der beskriver erfaringer og støtte til personer med autisme indskrevet i videregående uddannelser
Gelbar, N., Smith, I., & Reichow, B. (2014). Systematic Review of Articles Describing Experience and Supports of Individuals with Autism Enrolled in College and University Programs. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(10), 2593-2601. doi: 10.1007/s10803-014-2135-5

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 24.04.2015