REVIEWS

Brug af virtuelle virkeligheder i behandling af autisme

Se også Computere i behandling af autisme.

Terapi med online computerspil ved mentale tilstande: en oversigt

Wilkinson, N., Ang, R. P., & Goh, D. H. (2008). Online video game therapy for mental health concerns: a review. International journal of social psychiatry, 54(4), 370-382.

Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1177/0020764008091659

Udvikling af en virtuel virkelighedstræning for børn med autismespektrumforstyrrelser og føtale alkoholskader

Strickland, D. C., McAllister, D., Coles, C. D., & Osborne, S. (2007). An evolution of virtual reality training designs for children with autism and fetal alcohol spectrum disorders. Topics in Language Disorders, 27(3), 226-241.

Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1097/01.TLD.0000285357.95426.72

Potentialer ved brug virtuel virkelighed i træning af sociale færdigheder til personer med autismespektrumforstyrrelser

Parsons, S., & Mitchell, P. (2002). The potential of virtual reality in social skills training for people with autistic spectrum disorders. Journal of intellectual disability research, 46(5), 430-443.

Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1046/j.1365-2788.2002.00425.x

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.11.2013