REVIEWS

Visualisering og strukturering

Forskning fra midten af 1960'erne viste, at børn med autisme har lettere ved at forstå visuel kommunikation end verbal kommunikation. Disse – og tilsvarende – forskningsresultater var baggrund for, at man udviklede visualiseringer og struktureringer, som hjælper folk med autisme med at organisere deres omgivelser og forsyne dem med klare, konkrete og meningsfulde visuelle informationer. Men den forskningsmæssige dokumentation for effekter af visualilseringer og struktureringer er indtil videre begrænset. Se også reviews af forskning i TEACCH.

Problemer i brugen af visuel støtte til fremme af kommunikation hos personer med autismespektrumforstyrrelse
Arthur-Kelly, M., Sigafoos, J., Green, V., Mathisen, B., & Arthur-Kelly, R. (2009). Issues in the use of visual supports to promote communication in individuals with autism spectrum disorder. Disability and rehabilitation, 31(18), 1474-1486. doi: 10.1080/09638280802590629
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Metoder og strategier til strukturering af klasseværelser for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser
Ganz, J. B. (2007). Classroom structuring methods and strategies for children and youth with autism spectrum disorders. Exceptionality, 15(4), 249-260. doi: 10.1080/09362830701655816
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 03.02.2015