REVIEWS

Voksne med autisme

I lang tid har det meste af forskningen fokuseret på børn med autisme. Det er først inden for de senere år, at unge, voksne og ældre med autisme har fået en forskningsmæssig opmærksomhed. Den forskningsmæssige interesse for voksne er med autisme er ikke orienteret imod intervention men handler indtil videre primært om helbred, sociale tilbud, sociale netværk og livskvalitet. Se også Langtidsprognoser samt Ældre og aldring.

Autismespektrumforstyrrelser hos unge og voksne: langtids-resultater og relevante emner for behandling og forskning
Ratto, A. B., & Mesibov, G. B. (2015). Autism spectrum disorders in adolescence and adulthood: Long-term outcomes and relevant issues for treatment and research. Science China. Life sciences, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s11427-012-4295-x

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Primær forsorg for voksne på det autistiske spektrum
Nicolaidis, C., Kripke, C. C., & Raymaker, D. (2014). Primary Care for Adults on the Autism Spectrum. The Medical clinics of North America, 98(5), 1169-1191. doi: 10.1016/j.mcna.2014.06.011
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En systematisk gennemgang af social deltagelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser: støtte, social fungeren og livskvalitet
Tobin, M. C., Drager, K. D. R., & Richardson, L. F. (2014). A systematic review of social participation for adults with autism spectrum disorders: Support, social functioning, and quality of life. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(3), 214-229. doi: 10.1016/j.rasd.2013.12.002
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 04.09.2015