LÆSEGUIDE

Psykolog / læge

Her er et forslag til en læseplan for psykologer og læger og andre, som gerne vil have såvel et teoretisk som praktisk overblik over ABA.

Start med velkomsten og de mest almindelige spørgsmål og svar.
Velkomst
Kort om ABA

Se en gennemgang af den vigtigste forskning.
Notat om effekt af ABA
Forskning

Læs, hvilke retningslinjer for kvalitetsbehandling der gælder i andre lande, og se, hvilke erfaringer man har gjort sig.
Internationale anbefalinger
Evalueringer

Læs om de pædagogiske principper, der ligger til grund for ABA-behandling.
Pædagogiske principper bag ABA
Sammenligninger af TEACCH og ABA

Se kommentarer til aktuelle temaer.
Synspunkt
Hvorfor er anvendt adfærdsanalyse (ABA) en kontroversiel behandlingsform?

Hvis du læser disse tekster, får du en rimelig fornemmelse af, hvad ABA er, og hvorfor familier til børn med autisme har gode grunde til at ønske ABA-behandling. Udforsk menuen øverst til venstre, hvis du har lyst til at læse mere om ABA.

Du naturligvis altid er velkommen til at kontakte os.
Kontaktinformation


Andre læseguider

Familie
Pædagog
Beslutningstager
Journalist

Redaktionen / 07.11.2002)