ANMELDELSER

Richman, S. (2001), Raising a child with autism: a guide to applied behavior analysis for parents. London, Jessica Kingsley Publishers.
UK£ 12.95 fra Amazon, www.amazon.co.uk

I tidsskriftet Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry (Vol. 33, s. 64-66), anmelder Mark Durand, som er psykolog fra University at Albany (USA) Shira Richmanns bog, Raising a child with autism: a guide to applied behavior analysis for parents.

Bogen er en såkaldt selvhjælps-bog, skrevet til forældre, som selv vil træne deres barn. Behovet for denne type af bøger er stort, eftersom der er en massiv efterspørgsel efter anvendt adfærdsanalyse, men en mangel på kvalificerede trænere og supervisorer, hvorfor forældrene ofte selv går i gang med at træne deres egne børn. Bogen er henvendt til sådanne forældre. Formålet med bogen er altså at introducere forældre til ABA.

Richman dækker et vidt spektrum af emner: fra hvordan man strukturerer barnets fritid, hvordan man træner dagligdags færdigheder (så som toilet- og spisetræning), til hvordan man indlærer kommunikative færdigheder. Et helt kapitel er reserveret til træning i at etablere et bedre forhold mellem børn med autisme og deres søskende.

Anmelderen skriver om bogen:

»Læseren vil forstå at værdsætte at bogen er helt up-to-date. Forfatteren har f.eks. inkluderet nogle af de nyeste teknikker og undervisningsformer, f.eks. 'incidental teaching' (dvs. spontan træning); en teknik, som ofte savnes i denne type af bøger. Når bogen dækker så mange forskellige emner, skulle man tro, at den ville have karakter af et opslagsværk, men det er ikke tilfældet. Men her kan godt ligge et problem. Når man skriver bøger rettet til familier; bøger, som behandler komplicerede, kliniske emner, så kræver det en fin balance mellem simplificeringer af det tekniske sprog og at levere en tilstrækkelig mængde af information. Spørgsmålet er så, hvor meget information skal man give forældre om, hvordan man implementerer komplicerede træningssystemer som ABA? (…). Denne bog forsøger »lidt af det hele«-tilgangen (…) og resultatet er, at læseren ofte ønsker mere dybde. (…) Forfatteren leverer typisk et eksempel på indlæring af en færdighed eller til at håndtere et problem, men der mangler diskussioner af, hvordan man kommer videre, hvis den foreslåede teknik ikke fungerer eller ikke går glat.

Det afgørende problem er, at denne type af fremstilling, kan give familierne indtryk af, at implementering af ABA-programmer er lige ud ad landevejen. Og det er sjældent tilfældet. (…)

Der er flere emner, som er vigtige for forældre til børn med autisme, som slet ikke behandles. Det gælder f.eks. forældre, som har spørgsmål om, hvordan man kan kombinere deres barns hjemmeaktiviteter med den undervisning, der finder sted i skolen. Lovgiviningsmæssige og medicinske spørgsmål er heller ikke behandlet«.

Konklusionen på anmeldelsen lyder sådan her:

»I 1960erne og 1970erne var forældre og klinikere henvist til at videnskabelige artikler eller offentliggjorte cases for at få indsigt i implementering af behandling. Heldigvis giver forfattere som Richman indsigt i den praktiske tilrettelæggelse af behandlingsteknikker. Og igen, læserne vil opleve at Richmans bog dækker et vidt spektrum af emner, der er relevante for forældre til børn med autisme. Man kan kun håbe at den næste udgave til udvide stofområdet«

Joi Bay / 02.09.02 (revideret 31.10.2002)