ANMELDELSER

Bondy, A. & Frost, L. (2002), A picture's worth: PECS and other visual communication strategies in autism. Topics in autism, Bethesda, MD, Woodbine House.
US$ 16.95 (plus forsendelse) fra Different Roads to Learning, http://www.difflearn.com
UK£ 14.99 (plus forsendelse) fra Amazon i UK, http://www.amazon.co.uk
UK£ 14.99 (plus forsendelse) fra PECS, http://www.pecs.org.uk

The Picture Exchange Communication System (PECS) er et kommunikationshjælpemiddel og en ABA-metode til indlæring af avanceret billedkommunikation til børn uden funktionelt talesprog. Andrew Bondy og Lori Frost, som oprindelig har udviklet PECS i forbindelse med deres arbejde på Delaware Autism Project, har skrevet en række bøger om systemet, og den nyeste – A picture's worth: PECS and other visual communication strategies in autism – har været anmeldt i det seneste nummer af tidsskriftet Physical Therapy (vol. 82, no. 8, s. 833). Physical Therapy er et tidsskrift for ergo- og fysioterapeuter.

Bogen er primært skrevet til forældre og fagfolk, som behandler børn med autisme. Teksten er letforståelig for alle og bogen anvender rigtige cases for at illustrere de indlæringsteknikker, der anvendes i PECS-systemet.

De første to kapitler gennemgår den normale sproglige udvikling hos børn, der ikke er handicappede. De to næste kapitler forklarer, hvorfor nogle børn ikke udvikler kommunikationsfærdigheder og hvilke kommunikationsvanskeligheder, der er kendetegnende for børn med autisme. Forfatterne diskuterer forholdet mellem de manglende kommunikationsmuligheder og behovet for kommunikation, og forklarer hvorledes dette misforhold kan føre til uhensigtsmæssig adfærd. Kapitel 5 gennemgår forskellige former for kommunikationshjælpemidler – både høj-teknologiske (talemaskiner m.v.) og lav-teknologiske hjælpemidler som PECS. Bogens tre sidste kapitler er helliget PECS.

Anmelderen, professor Barbara H. Connolly fra Health Sciences Center ved University of Tennessee, skriver i sin konklusion:

»Bogen er velskrevet, og dens indhold er vigtigt for de forældre, pædagoger og terapeuter, som arbejder med børn med autisme. Men på grund af bogens målgruppe gives der meget lidt information om PECS-systemets effekter. Hvert kapitel afsluttes med referencer til litteratur om PECS, men bogen indeholder kun meget få forskningsbaserede informationer. Jeg finder også, at afsnittet om kommunikative dysfunktioner hos børn med autisme er for overfladisk til at kunne være brugbart for de fleste fysio- og ergoterapeuter. (....) Konklusionen er derfor, at bogen har værdi primært for forældre, pædagoger og talepædagoger, som arbejder med børn med autisme. For ergo- og fysioterapeuter kan bogen have interesse for dem, der arbejder med børn med autisme, og som er interesserede i kommunikationsstrategier.«

Joi Bay / 06.12.02