MATERIALER

60.000 medlemmer får særnummer om adfærdsanalyse

Det nyeste nummer af magasinet Autism Advocate, der udgives af Autism Society of America, er et særnummer om anvendt adfærdsanalyse. Magasinet udkommer fire gange om året og fungerer som medlemsblad for autismeforeningens mere end 60.000 medlemmer fordelt på 200 lokalafdelinger. Andre kan gratis downloade magasinet. Særnummeret om anvendt adfærdsanalyse indeholder letlæste oversigtsartikler skrevet af førende adfærdsanalytikere.

Titlen på dette nummer af magasinet er Behavior Analysis: A Powerful Tool for Improving the Lives of People with ASD – Anvendt adfærdsanalyse: et kraftfuldt redskab til forbedring af livsbetingelser for personer med autismespektrumforstyrrelser.

Den indledende artikel er skrevet af pioneren Ivar Lovaas, som begyndte at anvende adfærdsanalyse til børn med autisme allerede i 1950erne, og som var den første til at dokumentere effekter af en heldheldsorienteret adfærdsanalytiske behandling til en gruppe af børn med autisme. Ivar Lovaas fortæller i sin artikel om de tidlige år og om de vigtige forskningsresultater, der blev resultatet af Young Autism Project ved University of California Los Angeles – bl.a. betydningen af generalisering og inddragelsen af forældre i behandlingen.

Professor Svein Eikeseth fra Akershus University College i Norge skriver om de faktorer, der er afgørende for kvaliteten af og resultaterne ved intensive adfærdsanalytiske behandlinger: den tidlige start, intensiteten, helhedsorienteringen, forældreinddragelsen, supervisionen og håndteringen af den adfærd, der forstyrrer indlæringen.

Litteraturen om adfærdsanalytiske tilbud til unge og voksne med autisme er sparsom, men Peter F. Gerhardt skriver i sin artikel om, hvordan ABA kan bidrage til jobtræning, sociale integration og udvikling af fritidsfærdigheder hos voksne med autisme. På den måde kan anvendt adfærdsanalyse forbedre livsmulighederne og livskvaliteten for de personer med autisme, der enten slet ikke har fået tidlig intervention som børn, eller som – på trods af den tidlige intervention – fortsat er afhængige af støtte i deres voksne tilværelse.

Artiklen om Positive Behavior Support (PBS) er skrevet af Glen Dunlap fra University of South Florida. Han skriver om, hvordan PBS kan fungere som støtte for familier til børn med autisme – både i familierne og i nærmiljøet. Positive Behavior Support er en praktisk ABA-inspireret metode, som har til formål at forbedre livskvalitet og reducere omfanget af problemadfærd. PBS omfatter en funktionel analyse af problemadfærden og udvikling af en såkaldt behavior support plan – dvs. en plan for håndtering af adfærden. Også artiklen Outcomes-Based Interventioin Approaches handler om problemadfærd og hvordan denne kan begrænses.

ABA-varianten Pivotal Response Treatment (PRT) bliver beskrevet af metodens ophavsmand og –kvinde: ægteparret Lynn og Robert Koegel, som har fået opkaldt et universitetsinstitut efter sig: Koegel Autism Research & Training Center ved University of California, Santa Barbara. I PRT fokuseres interventionen på nogle centrale adfærdsområder, som kan få afledte effekter også på andre adfærdsområder. Det drejer sig om motivation, social imitation, håndtering af flere samtidige stimuli, selvadministration samt empati.

Mange udenforstående tror, at anvendt adfærdsanalyse kun kan bruges til at indlære simple, enkeltstående færdigheder inden for sprog, socialitet, selvhjælp og skole. Men inden for anvendt adfærdsanalyse er der også en lang tradition for at opøve komplekse kognitive og emotionelle funktioner. Det handler artiklen af Doreen Granpeesheh og Jonathan Tarbox om.

Særnummeret afsluttes med en artikel om fremtidens ABA-behandling. Den er skrevet af redaktørerne Edward G. Carr, Doreen Granpeesheh og Lee Grossman. De fremhæver bl.a. nye muligheder for at kombinere biomedicinsk og adfærdsanalytiske behandlinger og fremhæver begrebet livskvalitet som et mål for intervention.

Særnummeret, der er på 74 sider (hvordan næsten halvdelen er annoncer), kan downloades gratis fra Autism Society of America’s website. Klik på billedet af forsiden for at downloade.

Carr, E. G., Granpeesheh, D., & Grossman, L. (2008). Applied Behavior Analysis: A Powerful Tool for Improving the Lives of People with ASD. Autism Advocate, 53(4).

Joi Bay / 24.01.2009