Træner søges (Stockholm, Sverige)

Tränare sökes för en fyraårig flicka. Vi jobbar med TIPO som handledare. Jobbet är heltid på ett jättebra dagis på Söder i Stockholm.

För mer info maila: narrowe@swipnet.se

Redaktionen / 13.05.2003