Studenterjob: Hjælpetræner (Århus)

Vi søger en pædagogstuderende eller psykologistuderende, der har lyst til at deltage i det velfungerende team, der er omkring behandlingen af vores snart seks-årige søn, David.

Arbejdet består i intensiv og målrettet træning inden for alle områder af Davids udvikling, for eksempel sprog, leg, sociale kompetencer, kognitive færdigheder og selvhjælpsfærdigheder.

David går i børnehave, og her modtager han størstedelen af sin behandling, som forestås af hans støttepædagog (træningsleder) og andre fra personalegruppen. Behandlingen er tæt superviseret af TIPO – en klinik i Oslo, som Århus Amt og Århus Kommune køber supervision fra.

En gang om ugen har vi behandlingsmøde (staff-møde), som alle i teamet deltager i. Her evalueres den forløbne uges fremskridt, og den næste uges træning planlægges. Desuden demonstreres træningen med David helt konkret, så vi kan udveksle ideer og erfaringer. Hver tredje uge er der en klinikvejleder fra TIPO til stede en hel dag, hvor vi holder staff-møde, og der er workshop med supervision og planlægning.

Vi har brug for en person, der kan arbejde 8-10 timer om ugen: Af disse timer vil omtrent halvdelen foregå i børnehaven, dels som deltagelse i staff-møder, dels som oplæring hos træningslederen. Den anden halvdel vil være træning hjemme hos os, en hverdags-eftermiddag om ugen og indimellem en lørdag eller søndag.

Venlige hilsner fra Cecilia og Martin Brynskov

Kontakt: post@brynskov.dk eller tlf. 86 76 01 76

Redaktionen / 13.03.2003