Projektleder til forsøg med nye behandlingsformer

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen opslår hermed en stilling som projektleder for et 2-årigt forsøg med nye behandlingsformer målrettet handicappede børn i Københavns Kommune

Projektet forventes bl.a. at omfatte forsøg med følgende behandlingsformer: Doman-, Family Hope Center- og ABA-metoderne. Projektlederen bliver hovedansvarlig for forsøget fra start til slut, hvilket betyder, at ansøgeren både skal mestre rollen som igangsætter og afslutter.

Projektlederen ansættes i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens kontor for handicappede og psykisk syge, som bl.a. varetager den overordnede styring af handicapområdet i Københavns Kommune. Projektlederens hovedfokus vil blive at udvikle og pleje kontakterne til samtlige involverede instanser i projektet, herunder kontakten til børn, forældre, institutioner, evaluatorer, kontaktpersoner i andre amter og kommuner samt involverede medarbejdere i andre kontorer i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens centrale kontorer.

Faglige kvalifikationer

Personlige kompetencer

Vi tilbyder

Løn - og ansættelsesvilkår

Ansættelse: hurtigst muligt og 2 år frem. Stillingen er organisatorisk tilknyttet kontoret for handicappede og psykisk syge. Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for tillæg aftalt ud fra principperne om ny løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jan Rix Rasmussen på tlf.nr.: 3317 3347 eller fuldmægtig Jacob Mandix på tlf. nr.: 3317 3291.

Ansøgningen skal være kontoret i hænde senest mandag d. 16. august 2004 kl. 12.00.

Ansøgning vedlagt CV samt relevante bilag sendes til

Københavns Kommune
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Kontoret for Handicappede og Psykisk Syge
Bernstorffsgade 17
1592 København V
Mrk.: Projektleder til kontoret for handicappede og psykisk syge

Københavns Kommune betragter forskelligheder som en ressource, og opfordrer derfor alle uanset køn, alder eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Frist: 16-08-2004
Forvaltning: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Kilde: Københavns Kommune

Redaktionen / 12.08.2004