ABA på Skive-konferencen

På årets autismekonference i Skive (8.-9. november 2002) kan man høre Sally J. Rogers fortælle om bl.a. intensiv adfærdsbehandling af børn med autisme. Her er et lille uddrag fra programmet:

Lørdag d. 9. november 2002
9.00-10.30    Workshop nr. 4
Tidlig-interventionsprogrammer: ligheder og forskelle og det bedste fra de enkelte programmer
v/ professor Sally J. Rogers, M.I.N.D. (Medical Investigations of Neurodevelopmental Disorders) Institute, Californien, USA.
    Denne workshop beskriver de mest anvendte pædagogiske tilgange i forhold til tidlig indsats, som bruges i USA. Sally J. Rogers vil beskrive de forskellige programmers teoretiske grundlag og karakteristika og vil sætte fokus på de områder, hvor programmerne ligner hinanden.
     
14.00-15.30    Plenum-oplæg
Tidlig autisme: Hvordan bygger vi bro mellem forskning og pædagogisk praksis?
v/ Sally J. Rogers.
   

På en række udviklingsområder adskiller børn med autisme sig fra børn med andre udviklingsforstyrrelser. Det drejer sig bl.a. om imitation, følelsesmæssig respons, den sociale-kommunikative udvikling, symbolleg og sansemæssig respons.

Særlige interventionsmodeller, som retter sig mod disse områder, vil blive gennemgået.


Pris
1475 kr. ved tilmelding før 16. september (ekskl. overnatning).

Yderligere oplysninger
Konferencesekretariat
v/ Majbrith Johannsen og Ulla Spanggaard
Tlf. 97 51 17 99
Fax 97 51 17 44
E-mail: uskus@vibamt.dk


Se også flg. undersøgelse, som Sally Rogers er medforfatter til:

 Hvilke faktorer kan forudsige behandlingsresultater?

Redaktionen / 05.10.2002