Tema-aften om ABA og autisme

Den 3. oktober 2002, kl. 19.00, i Vanløse Medborgerhus »Lindersvold« på Jyllingevej afholder Landsforeningen Autismes lokalforening i Storkøbenhavn en temaaften med emnet: Autisme og ABA-metoden.

Gennem de sidste 2-3 år er en række danske børn med autisme blevet trænet efter principperne i ABA-metoden (Applied Behavioural Analysis – Anvendt Adfærdsanalyse) under supervision fra det norske center TIPO eller den norske specialpsykolog Gunnar Gløersen.

Lone Kragh Nielsen er mor til Mads (en dejlig dreng på 5 år med infantil autisme), som i 16 måneder er blevet trænet efter ABA-metoden under supervision af Gunnar Gløersen. Lone vil dels beskrive metoden generelt, og dels fortælle om det konkrete arbejde med Mads og hans udvikling.

Flere ABA-forældre og Gunnar Gløersen vil også være til stede ved mødet for at besvare spørgsmål og deltage i diskussionen.

Kilde: Landsforeningen Autismes lokalforening i Storkøbenhavn

Se også

Reportage fra tema-aftenen

 

Redaktionen / 05.10.2002