»Nyt håb for autistiske børn – træning kan hjælpe dem«

På torsdag d. 14. november viser svensk TV4 et program i serien »Kalla fakta« (Kolde fakta) om, hvad intensiv adfærdsbehandling kan gøre for nogle børn.

Der er indslag med forældre, der efter en hård kamp har fået offentlig støtte til intensiv behandling; nye forskningsresultater fra Norge; optagelser af den nu tolv-årige Stian, som deltog i studiet; kommentarer fra den internationalt anerkendte forsker professor i børnepsykiatri Christoffer Gillberg.

  Svensk TV4, torsdag d. 14. november, kl. 20.00.


Nytt hopp för autistiska – träning kan hjälpa barn

Autism är ett handikapp som verkar öka i Sverige. Samtidigt kommer nya rön som pekar på att tidig träning kan hjälpa de barn som drabbas.

Nästan varje natt vandrar Helene Sörensen i timmar med sin dotter på Trelleborgs öde gator. Åttaåriga dottern Nathali är autistisk, och promenaderna är det enda som får henne lugn.

Helene är en av allt fler föräldrar i Sverige som för en hård kamp mot myndigheterna för att få stöd och behandling för sina autistiska barn.

- När vi fick diagnosen lämnades vi helt utan stöd och hjälp, säger hon till Kalla faktas reportrar Sven Bergman och Maria Carlshamre.

Stora framsteg

Samtidigt visar en ny vetenskaplig studie att många av de barn som hittills klassats som obotliga kan göra mycket stora framsteg.

Det är flera års forskning i Norge som pekar på att tidig träning kan hjälpa barnen att lära sig det som man tidigare trodde var omöjligt. Drygt hälften av de barn som fick den intensiva träningen i Norge återställdes helt, de kan i dag tala och fungera socialt med sina jämnåriga.

Unika bilder

Kalla fakta visar unika bilder på tolvårige [Stian], som är ett levande bevis på att autism inte behöver vara ett livslångt, obotligt handikapp.

I dag vet ingen hur många barn i Sverige som är drabbade av autism. Trots signaler om att det svåra handikappet ökar har inga rikstäckande undersökningar gjorts.

- Vi måste få upp ögonen för att det är tusentals barn som har autism och som behöver hjälp, säger Christopher Gillberg, professor och internationellt känd autismforskare.

Kilde: Svensk TV4

Se også

ABA-behandling til 20 nye børn i Stockholm

Redaktionen / 11.11.2002