AUTISMEKONFERENCE 2003: INTERESSEGRUPPE 17

TIPO på en vestjysk folkeskole

v/ Inger Krog, skoleinspektør, og
Pia Yde, psykolog, Bramming Kommune

Indhold

Bramming kommune og Ribe Amt startede i august 2002 det første TIPO-skoleprojekt i Danmark.

Emil er hovedpersonen i dette projekt. Han er syv år og har diagnosen infantil autisme.

Ved projektets start var Emils sproglige og sociale kompetencer ringe. Evnen til leg med andre børn var ligeledes mangelfuld. På trods af dette blev det i samarbejde med Emils forældre besluttet at integrere Emil i en normal folkeskole med vejledning fra TIPO Norge.

Formålet med indlægget er at fortælle om processen omkring projektets tilbliven, start og videre forløb. Om hvilke overvejelser – og erfaringer, vi har gjort – og forsat, gør os i forbindelse med projektet.

Der vil endvidere blive vist videoklip fra træningen samt fortalt om Emils udvikling.

Tidspunkt

Mandag den 5. maj, kl. 15.20-17.30
Tirsdag den 6. maj, kl. 10.20-12.30 (samme indhold begge dage).

Tilbage til programmet

Redaktionen / 08.03.2003