AUTISMEKONFERENCE 2003: INTERESSEGRUPPE 7

Intensiv sprogindlæring for børn med infantil autisme

Beskrivelser af ABA-baseret sprogtræning med tre forskellige børn

v/Linda Andersen, mor til Rud,
Lone Kragh Nielsen, mor til Mads samt
Cecilia Brynskov, mor til David.

Indhold

Børn med diagnosen infantil autisme har alvorlige sprogproblemer. En del lærer aldrig at tale eller forstå talt sprog, og mange af de børn, der lærer at tale, har problemer med sprogforståelsen og med at bruge talen aktivt og kommunikativt. Men netop barnets sprogforståelse og evne til at bruge sproget spiller en central rolle for, hvordan barnet kommer til at klare sig senere i livet.

I denne interessegruppe vil vi kort skitsere og uddybe emnet fra temagruppe E, og derefter vil der være mulighed for at se mere video og spørge nærmere til træningen af de enkelte børn og til mere generelle sider af ABA-baseret sprogtræning. Der vil også være mulighed for at kigge nærmere på nogle af vores børns forskellige træningsmaterialer, som vi har medbragt.

Tidspunkt

Mandag den 5. maj, kl. 15.20-17.30
Tirsdag den 6. maj, kl. 10.20-12.30 (samme indhold begge dage).

Tilbage til programmet

Redaktionen / 08.03.2003