AUTISMEKONFERENCE 2003: TEMAGRUPPE E

Intensiv sprogindlæring for børn med infantil autisme

Beskrivelser af ABA-baseret sprogtræning med tre forskellige børn

v/ Linda Andersen, mor til Rud,
Lone Kragh Nielsen, mor til Mads samt
Cecilia Brynskov, mor til David.

Indhold

Børn med diagnosen infantil autisme har alvorlige sprogproblemer. En del lærer aldrig at tale eller forstå talt sprog, og mange af de børn, der lærer at tale, har problemer med sprogforståelsen og med at bruge talen aktivt og kommunikativt. Men netop barnets sprogforståelse og evne til at bruge sproget spiller en central rolle for, hvordan barnet kommer til at klare sig senere i livet.

Vi er tre mødre, der hver har en lille dreng med infantil autisme, som modtager intensiv ABA-behandling (Applied Behavior Analysis – anvendt adfærdsanalyse). ABA-behandling er blandt andet kendetegnet ved, at der lægges stor vægt på optræning af barnets verbale sprog. I denne temagruppe vil vi give en kort præsentation af grundprincipperne i ABA-behandling og derefter vise eksempler på den sprogtræning, vores børn har fået. Alle tre drenge har startet deres sprogtræning, mens de var på et meget lavt sprogniveau, hvor de hverken forstod eller reagerede på simple ord, og hvor de var ude af stand til at sige simple lyde.

Linda vil med udgangspunkt i Rud (4) beskrive træning af sprogforståelse i forbindelse med personer, genstande, handlinger og følelser.

Lone vil med udgangspunkt i Mads (6) beskrive arbejdet med opbygning af tale og udtale.

Cecilia vil med udgangspunkt i David (6) beskrive træning af den aktive sprogbrug, for eksempel sætningsopbygning, behovskommunikation, spontanitet og samtale.

Se også Interessegruppe 7 (opfølgning på denne temagruppe)

Målgruppe

Temagruppen henvender sig til forældre og fagfolk, som har eller beskæftiger sig med børn med infantil autisme.

Tidspunkt

Mandag den 5. maj, kl. 13.40-14.40
Tirsdag den 6. maj, kl. 13.45-14.45 (samme indhold begge dage).

Tilbage til programmet

Redaktionen / 08.03.2003