Behandling af børn med autisme

Seminar med O. Ivar Løvaas i Oslo, 5.-6. juni 2003
 

Seminaret henvender sig til alle, som har omsorgsopgaver eller pædagogiske opgaver i forhold til mennesker med forsinket udvikling; forældre og pårørende, pædagoger, psykologer, sygeplejere, socionomer og andre faggrupper indenfor sundheds-, uddannelses- og socialfagene.

Løvaas vil belyse, hvordan man hjælper personer med autisme og psykisk udviklingshæmning at tilegne sig færdigheder indenfor sprog og kommunikation, leg, sociale færdigheder, selvhjælpsfærdigheder og skolefærdigheder. Endvidere vil Løvaas vise, hvad man ud fra et læringspsykologisk perspektiv mener med “normalitet” og udviklingsforstyrrelser, og hvordan man kan forstå adfærden hos mennesker med forskellige grader af normal eller forsinket udvikling.

Torsdag den 5. juni 2003
09.00 - 14.15   Principper for behandling
14.45 - 16.00   Metodik ved læse- og skrivetræning
 
Fredag den 6. juni 2003
09.00 - 10.15   Metodik ved etablering af sociale færdigheder
10.45 - 12.00   Effekter af adfærdsanalytisk behandling - nye opfølgende data
12.00 - 13.00   Opsummering og spørgsmål fra salen

Pris
Pris for deltagelse er 1.950.- NOK plus 350,- NOK for mad og drikke (obligatorisk). Prisen for studerende og forældre eller pårørende er 1.000 NOK plus 350,- NOK for mad og drikke.

Tilmelding
Tilmelding sker til www.lovaas.no
Tilmeldingsfristen er 12.5.2003

Yderligere oplysninger
www.lovaas.no
Kontaktperson: Svein Eikeseth tlf. +47 92210988 eller +47 33365625.

Redaktionen / 17.03.2003