Temadag om ABA i Norden

København, fredag den 3. oktober 2003
Arr. Videnscenter for Autisme og ABA-forum
 
Temadagen har været afholdt – den gentages muligvis i 2004. Fire af oplæggene findes under artikler. Se i øvrigt programmet nedenfor.
 

  ABA-forum og Videnscenter for Autisme udbyder i samarbejde en nordisk temadag om ABA (Applied Behavior Analysis). Oplægsholderne er fagfolk og forældre i Norden, der alle har erfaringer med at arbejde efter denne metode med små børn inden for det autistiske spektrum. Der har været stor efterspørgsel de sidste par år efter viden om denne metode, så vi håber at se mange på dagen.

Formål

Formålet med temadagen er at give deltagerne et overblik over hvorledes ABA-behandling til småbørn og skolebørn med autisme bliver praktiseret i de nordiske lande. Herunder at demonstrere nogle af særtrækkene ved ABA: intensiv træning, konsekvent integration, en høj grad af forældreinddragelse, vidensbaseret behandling.

Pris

1200 kr. (800 kr. for studerende)

Sprog

Skandinaviske sprog, med mulighed for at det islandske indlæg holdes på engelsk.

Deltagere

Fagfolk inden for de pædagogiske fag samt personer, som har ansvaret for at planlægge og tilrettelægge behandlingstilbud til børn med autisme eller som rådgiver forældre om behandlingsmuligheder. F.eks. børnehaveledere, pædagogiske konsulenter, socialrådgivere. Kurset henvender sig endvidere til forældre og pårørende til børn med autisme.

Form

Temadagen er et seminar bestående af følgende elementer: to tematiske formiddags- og eftermiddagssessioner bestående af tre korte oplæg efterfulgt af en uddybende spørgerunde, hvor de tre oplægsholdere udspørges af to danske fagfolk og/eller forældre, som på forhånd har forberedt en række kritiske spørgsmål. Tilhørerne vil også have mulighed for at stille spørgsmål. Desuden en poster-præsentation af en række danske ABA-projekter. Poster-præsentationen har form af en række »boder«, hvor repræsentanter for projekterne i plakatform, med videoklip og mundtligt præsenterer for interesserede. Disse poster-præsentationer kører i kaffe- og frokostpauserne.

Program
10:00   Velkomst ved arrangørerne
10:15   De langsigtede norske erfaringer med ABA-behandling for børn med autisme
ved Berit Weie, Pædagogisk konsulent i Oslo Kommune. Berit Weie har fulgt ABA-behandlingen og de ABA-behandlede børn i Oslo siden starten i begyndelsen af 1990erne. De tidligst behandlede børn er nu 12-13 år gamle.
10:45   Forældreinddragelse i intensive ABA-behandlinger – de svenske erfaringer
ved Ulrika Långh – psykolog og ansat ved Habiliteringscenter Nord för barn och ungdom med autism i Stockholm.
11:15  

Kaffepause og poster-præsentation
Poster-præsentationer af et antal danske ABA-projekter i daginstitutioner og skoler, som er etableret efter forskellige lovparagraffer, med varierende finansiering og forskellige grader af forældreinddragelse.

11:45   Et dansk ABA-forsøgsprojekt i Århus
ved Anja Hansen – pædagog og træningsleder for førskolebarn i Børnehaven Thorshavnsgade i Århus.
12:15   Spørgerunde til panel af formiddagens oplægsholdere
13:00   Frokostpause og poster-præsentation
14:00   De foreløbige nordiske resultater fra Young Autism Project (OH slides)
ved Svein Eikeseth – forsker ved Høgskolen i Akershus og praktiserende ABA-supervisor.
Young Autism Project er et internationalt forskningsprojekt til sammenligning af behandlingseffekter ved ABA-behandling og andre interventioner. Projektet omfatter 10 forskellige undersøgelser; herunder en undersøgelse baseret på behandling af børn i Norge og Island.
14:30   Integration af børn med autisme i ABA-behandlingsforløb – de islandske erfaringer
ved Sigridur Loa Jonsdottir fra The State Diagnostic and Counseling Center i Island. Jonsdottir er klinisk psykolog og superviserer ABA-behandlingen af børn med autisme i Island.
15:00   Hvordan kan ABA-behandling kombineres med skolegang?
Ved lærer Anita Tollefsen, Hyggen Skole, Røyken i Norge, der har erfaringer med integration af børn med autisme, som sideløbende modtager intensiv ABA-behandling.
15:30   Kaffepause og poster-præsentation
16:15   Spørgerunde til panel af eftermiddagens oplægsholdere
17:00   Temadagen slutter – opsamling og evaluering

Tid og sted

Fredag den 3. oktober 2003, kl. 10.00-17.00 i Ingeniørforeningens Hus, Kalvebod Brygge, København.

Tilmelding

Temadagen har været afholdt – den gentages muligvis i 2004

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til:

Charlotte Holmer Jørgensen
Videnscenter for Autisme
Kongevejen 256
2830 Virum

Tlf. 45 11 41 91 (ma-fr, 9-12)
E-mail: chj@autisme.dk

Redaktionen / 01.10.2003