Barn med autisme

Tidlig og intensiv opplæring av barn med autisme, utviklingshemning og andre lærevansker gir muligheter og resultater
Arrangeret af Institutt for Anvendt Atferdsanalyse

Innhold
Foreleseren vil gå gjennom de viktigste prinsippene for tidlig og intensiv opplæring av barn med autisme, utviklingshemning og andre lærevansker. Intensiv trening tar sikte på å forbedre barnets språklige ferdigheter, selvhjelpsferdigheter samt å øke barnets sosiale kompetanse. Målet er å gjøre barnet best mulig i stand til å mestre skole, fritid og familieliv. Foreleseren vil presentere hvordan slik trening best kan struktureres og gjennomføres. Han vil legge vekt på hvordan fagfolk og familie sammen kan utgjøre et team som gjennomfører trening i barnehage/skole og i hjemmet. Foreleseren vil presentere et casestudie som viser hvordan et barn med autisme uten språk og sosiale ferdigheter gjennom intensiv trening steg for steg fikk utviklet disse ferdighetene. Barnet fungerer i dag på lik linje med andre barn.

Foreleser
Stein K. Lund har praktisert innenfor feltet tidlig intervensjon for barn med autisme de siste ti årene. Etter endt utdanning ved Oslo og Akershus vernepleierhøgskole flyttet han til USA, hvor han praktiserte som faglig veileder for autismeprogrammet ved Rutgers universitetet i New Jersey. Han har også vært ansatt som klinisk direktør ved Bancroft Neutro Health senter for autisme. Nå driver Stein Lund som privatpraktiserende veileder innen tidlig intervensjon. Han har publisert en rekke artikler og er en hyppig brukt foreleser innen feltet tidlig og intensiv trening. Deler av kurset vil foregå på engelsk.

Påmelding
I Haugesund vil kurset bli arrangert torsdag 13.11. kl. 9-15 på Ryggjabø studiesenter, Norheim Næringspark, Honda bygget.

I Stavanger arrangeres kurset fredag 14.11. kl 9-15 i IAAs lokaler i Vågsmyrgt. 20, Hinna.

Pris kr. 350.- inkl. enkel lunch.

Påmelding per telefon eller E-post. Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist 10.11.

Institutt for Anvendt Atferdsanalyse
Vågsmyrgt. 20, 4020 Stavanger
Tlf. 51584696 / 91690587 / 91614002
E-post: kontakt@iaa.no
www.iaa.no

 
Redaktionen / 01.10.2003