ABA på Den Nationale Autismekonference 2004 (SIKON)


På den årlige konference om autisme i Odense i år (26. og 27. april 2004) er der en flot repræsentation af ABA-emner. Både temagruppen og interessegrupperne afholdes begge dage med uændret indhold, så det er nok at melde sig til en dag for hvert emne.

 Tid   Gruppe / Emne

Mandag 14.15-15.15 
og
Tirsdag 13.30-14.30

 

TEMAGRUPPE D
ABA: En introduktion
v/ Linda Andersen (mor, lektor og redaktør af ABAforum.dk) og Cecilia Brynskov (mor, stud.mag. og redaktør af ABAforum.dk)

I Danmark er ABA som behandlingsform for børn med autisme først slået igennem inden for de seneste par år, og der er derfor et stort behov for viden om metoden . Vi vil give en introduktion, hvor vi dels beskriver de pædagogiske teknikker og dels gennemgår de centrale karakteristika ved ABA: tidlig og høj-intensiv indsats, individualitet, integration, forældreinddragelse, supervision og dataregistrering.
Vi vil vise videoklip med konkrete eksempler.

 
Mandag 15.45-17.30
og
Tirsdag 10.30-12.15
 

INTERESSEGRUPPE 4
Et ABA-projekt i en århusiansk børnehave
v/ Anja Hansen (pædagog) og Annette Hoffmann Møller (leder), Børnehaven Thorshavnsgade, Århus

I denne interessegruppe vil vi beskrive et ABA-projekt, der siden august 2001, har været en integreret del af børnehaven Thorshavnsgade. Projektet er et pilot-projekt, finansieret af Århus
Amt og Århus Kommune, som er bevilliget frem til barnets skolestart august 2004, med supervision fra TIPO Norge. Vi vil komme ind på rammerne for den intensive indlæring i børnehaven, og hvordan træningen konkret kan fungere i et normalt miljø. Vi vil beskrive, hvilke erfaringer vi har gjort os med projektet, hvad der har været vigtigt i forløbet og hvilken udvikling vi har set hos barnet. Vi vil vise videoklip med eksempler fra 1:1 træning, omvendt integration og integration.

INTERESSEGRUPPE 14
TIPO-projekt på en folkeskole
v/ Jette Præst (pædagog og træningsleder) og
Mai-Britt Syberg (mor), Bramming Kommune

Brammning kommune og Ribe amt startede i august 2002 det første Tipo-skoleprojekt i Danmark. Emil er hovedpersonen i dette projekt. Han er 8 år og går nu i 1.kl. Han har diagnosen infantil autisme. Ved projektets start var Emil‘s sproglige og sociale kompetencer ringe. Evnen til leg med andre børn var ligeledes mangelfuld. Med intensiv træning og målrettet integrationstræning, har Emil udviklet sig med stor hastighed siden projektstart både på det sproglige og de sociale områder. Formålet med interessegruppen er at fortælle om Emil‘s hverdag, træningsområder og udvikling understreget ved forevisning af video.

INTERESSEGRUPPE 45
ABA i praksis
v/ Linda Andersen (mor, lektor og redaktør af ABAforum.dk) og Cecilia Brynskov (mor, stud.mag. og redaktør af ABAforum.dk)

Vi vil beskrive og vise eksempler fra den praktiske side af ABA, nemlig selve den pædagogiske indsats. ABA-metoden er ikke udviklet til træning af bestemte områder af barnets udvikling, men er derimod en generel metode til intensiv indlæring. Den konkrete udformning af det enkelte barns behandling kan derfor nøje tilpasses barnets individuelle behov for indlæring, og indsatsen kan konkret spænde fra opbygning af sociale og kognitive kompetencer til det at binde snørebånd eller spise varieret. Vi vil vise eksempler med børn på forskellige alders- og udviklingstrin.

 

Tilmelding

Man tilmelder sig til disse workshops samtidig med, at man tilmelder sig konferencen. Hele programmet kan ses i PDF-format på www.autismeforening.dk eller rekvireres hos Autismeforeningens sekretær Elisabeth Sandell på tlf. 70 25 30 65 (mandag 9-12, tirsdag 16-19 og fredag 9-12) eller på e-mail konference@autismeforening.dk.

Man kan tilmelde sig direkte på nettet på Autismeforeningens hjemmeside.

Spørgsmål om deltagerregistrering kan stilles til Preben Frederiksen på tlf. 55 50 06 84 (alle hverdage kl. 15.30-17.30).

Spørgsmål om konferencens faglige indhold kan stilles til Oskar Plougmand på tlf. 39 63 01 46.

Pris

2.868,75 kr. inkl. moms (5% rabat til medlemmer af Autismeforeningen)

Overnatning

Dobbeltværelse: 650 kr.
Enkeltværelse: 900 kr.
Begge dele er inkl. morgenmad.

Tid og sted

Mandag d. 26. og tirsdag d. 27. april 2004
Odense, Hotel H.C. Andersen

Yderligere oplysninger
www.autismeforening.dk

Redaktionen / 20.01.2003 (rev. 16.01.2004)