ABA i praksis – ABA i oplæring af små børn med autisme


I forlængelse af temadagen om ABA (Applied Behavior Analysis/Anvendt adfærdsanalyse) i 2003 udbyder Videnscent for Autisme nu et kursus om ABA i praksis.

Oplægsholderen Are Karlsen er specialkonsulent og kommer fra Glenne Autismesenter. Are Karlsen er uddannet med hovedfag isundhedsvidenskab ved Universitetet i Oslo. Han har arbejdet med tidlig og intensiv oplæring af børn med autisme i 10 år, ved TIPO, STI og Glenne Autismesenter. Han har videre arbejdet som selvstendig vejleder i blandt andet England, han har skrevet faglige artikler og holdt en række foredrag.

Glenne Autismecenter blev oprettet 1. januar 2002 som et kompetancecenter for autisme. Centret er organiseret som en fagsektion i Habiliteringstjenesten i Vestfold, og er organisatorisk placeret under Klinikk Tønsberg, Sykehuset i Vestfold.

Tidspunt
Den 9. september kl. 10.00 - 16.00 til den 10. september kl. 9.00 - 15.00.

Sted
DGI-byen, Tietgensgade 65, København.

Oplægsholder
Are Karlsen, Glenne Autismesenter, Norge

Arrangør
Videnscenter for Autisme

Målgruppe
Fagfolk, der arbejder med børn med autisme

Antal deltagere
50

Sprog
Norsk

Pris
Kr. 2.500,- Inkluderer forplejning og kursusmaterialer. Overnatning skal selv bestilles.

Tilmelding
www.autisme.dk eller på telefon 45 11 41 91 mellem kl. 9.00 - 12.

Kursets indhold
Gennemgang af forskellige oplæringsformer, som benyttes ovenfor børn med
autisme
Kendetegn ved ABA i oplæring af børn med autisme
Gennemgang af dokumentationsgrundlaget for metoden

Adfærdsanalytisk metodik
Forstærkning
Prompting
Generalisering og diskrimination

Dataindsamling under adfærdsanalytisk arbejde

Praktisk tilrettelæggelse for gennemførelse av ABA
Fysiske rammer
Personale
Organisering
Samarbejde

Arena for oplæringen og involvering af andre børn

Beskrivelser af hvordan oplæringen bliver gennemført (med videopræsentationer)

Tidlig oplæring
Tale- og kommunikationsfærdigheder
Legefærdigheder
Sociale færdigheder
Alternativ kommunikation

Afslutning
Kritik av oplæringsformen
Etik
Videre udfordringer og forbedringspotentialer
Åben spørgerunde  

 

Redaktionen / 12.03.2003