Autisme og kommunikation – teori og praksis


Kurset Autisme og kommunikation – teori og praksis er et kursus på universitetsniveau med særlig vægt på anvendt adfærdsanalyse (ABA). Kurset arrangeres af Karolinska Institutet, som er et medicinsk universitet, i samarbejde med Specialpedagogiskt forum (Karolinska Institutet, Mälardalen, og Lärarhögskolan i Stockholm). Lise Roll-Pettersson som er lektor i specialpædagogik ved Lärarhögskolan i Stockholm er kursusansvarlig. Kurset, som er baseret på fjernundervisning, er normeret til et semester, der gennemføres i løbet af et år.

Kurset henvender sig til fagfolk, som har en uddannelse som specialpædagog, speciallærer, talepædagog, fysio eller ergoterapeut eller psykolog. Formålet med kurset er at give studerende fra forskellige discipliner mulighed for at fordybe sig i specialviden om autisme og at lære forskningsbaserede metoder i arbejdet med at forøge kommunikative, sproglige og sociale færdigheder hos børn med autisme. Der vil blive lagt særlig vægt på en teoretisk fordybning inden for anvendt adfærdsanalyse.

Kurset er opdelt i to 10-point-moduler. Det første modul har til formål at sammenknytte medicinsk, pædagogisk og psykologisk forskning inden for fletet. Der vil også blive fokuseret på familiernes situation og betydningen af et velfungerende netværk. I det andet modul skal de studerende fordybe sig inden for anvendt adfærdsanalyse. I kurset indgår forelæsninger, litteraturstudier og oplysninger om funktionel analyse, discrete trial training, applied verbal analyse, samt incidental learning.

Kursusform

Fjernundervisning

Kursusperiode

30-8-2004 til 05-06-2005

Antal deltagere

25

Sidste tilmeldingsfrist

15-4-2004

Yderligere oplysninger fra Karolinska Institutet

 

Redaktionen /12.03.2003