Jo før desto bedre: Diagnostisering og behandling av barn med Autismespektrum forstyrrelse


Seminaret Jo før desto bedre: Diagnostisering og behandling av barn med Autismespekturm forstyrrelse afholdes den 25.-26.11.2004 i Oslo, Norge. Det følgende er et uddrag af programmet. Hele programmet kan hentes på denne web-adresse: http://www.jofor.no/

Seminaret er arrangeret af Høgskolen i Akershus.

Seminaret vil give et opdateret billede af de vigtigste elementer i tidlig opdagelse, tidlig diagnosticering og tidlig behandling af autisme hos børn. Definitionen på autismespektrum forstyrrelser, opfattelsen af årsagerne til denne tilstand og ikke mindst viden om interventioner ændrer sig hurtigt i disse år. Det er vigtigt at kunne identificere børn med autismespektrum forstyrrelser så tidligt som muligt, fordi børns prognoser har sammenhæng med, hvor tidligt man kan starte en intervention. Interventionerne skal være helhedsorienterede, individuelt tilrettelagt og baseret på indlæring. Indlæring bør starte så tidligt som muligt i barnets liv, og den skal være intensiv, systematisk og struktureret.

Oplægsholderne er norske fagpersoner, som har høstet national og international anerkendelse for deres arbejde. Det drejer sig om Harald Martinsen, dr. philos, professor ved universitetet i Oslo; Synnve Schølberg, cand psychol, forsker ved universitetet i Oslo; Dag Ivar Caspersen, cand polit, økonom og far til en dreng på 11 år med autisme; Sigmund Eldevik, cand psychol, Senter for Tidligingervensjon (STI); Erik Jahr, cand psychol, Akershus Universitetssykehus; Svein Eikeseth, Ph.D., professor ved Høgskolen i Akershus.

    Jo før desto bedre

Torsdag, 25. november 2004

 


09:15
  Svein Eikeseth, Børn med Autisme spekter forstyrrelse. Nytt fra forskningsfronten
09:45
  Synnve Schølberg, Tidlig diagnostisering og utredning av barn med Autisme spekter forstyrrelse
11:00
  Harald Martinsen, Tidlig tiltak i spedbarnsalderen
13:00
  Tiltak i barnehage og skole
15:30
  Sigmund Eldevik, PECS
     
Fredag, 26. november 2004  
09:00
  Erik Jahr, Lek og sosiale ferdigheter hos barn med autisme
09:45
  Autismeforeningen i Norge, Brukerperspektiv i behandling/opplæring
10:15
  Svein Eikeseth, Ulike behandlingsmetoder. Hva sier forskningen?
11:30
  Dag Ivar CAspersen, Nytte-kostnadsanalyse av pedagogiske tiltak for barn med autisme
12:15
  Avslutning og spørsmål til panelet
 

 

Målgruppe


Seminaret henvender sig til alle, som har et omsorgs- eller behandlingsforhold til mennesker med autismespektrum forstyrrelser; dvs. forældre, pårørende, pædagoger, sundhedspersonale, psykologer, læger, socialrådgivere og andre faggrupper inden for sundhedssystemet, uddannelses-og socialsektoren.

Tid og sted


Oslo Kongressenter (Folkets Hus)
25. og 26. november 2004
Tilmeldingsfrist den 1.10.2004.

Kontaktperson: Svein Eikeseth tlf. 92210988 eller 33365625, svein.eikeseth@c2i.net

Pris


Seminaravgiften er NOK. 1.950.- pr. deltager, hvortil kommer NOK 350,- for forplejning. Studenter og pårørende betaler NOK 1.100,- plus forplejning.

Yderligere oplysningerog tilmelding
http://www.jofor.no

Redaktionen / 05.09.2004