Nyhedsbrev nr. 1 · November 2002


Velkommen til det første nyhedsbrev fra ABA-forum

Folk, der beskæftiger sig med autisme, er ofte travle mennesker. Derfor har vi valgt at lave et kort nyhedsbrev med henvisninger til yderligere information, så du hurtigt kan vurdere, om du vil læse videre. Nyhedsbrevet vil indeholde oplysninger om de vigtigste tilføjelser på ABA-forum.dk samt smagsprøver på kommende stof og arrangementer. Det vil ikke fungere som en generel opsamling af, hvad der er tilføjet siden sidst.

I denne udgave kan du læse om:

MEDIER
Svensk TV4 i dag: Samfundskritisk program om autismebehandling

INTERVIEW
Andrew Bondy: PECS som ABA-metode

UDLAND
Indførelsen af ABA i Norden set i forhold til USA og Canada

DANSKE PROJEKTER
Beskrivelse af de danske ABA-projekter er på vej


MEDIER

»Nyt håb for autistiske børn - træning kan hjælpe dem«. (Svensk TV4, torsdag den 14. november, kl. 20.00)
Mere om programmet

Det samfundskritiske tv-program »Kalla fakta« ser specifikt på spørgsmålet om, hvilke fremskridt børn med autisme kan få ved effektiv behandling, og ikke kun på, hvad autisme er (som vi ellers er vant til herhjemme). Udgangspunktet er ny forskning fra Norge, hvor man har mange års erfaring med intensiv behandling af børn med autisme, integreret i almindelige institutioner. I programmet medvirker blandt andet den nu 12-årige Sten samt professor i børnepsykiatri Cristopher Gillberg.

INTERVIEW

Andrew Bondy: PECS som ABA-metode
Læs interviewet

Som et vigtigt element interviewer vi interessante folk fra autismeverdenen, både fra udlandet og fra Danmark. Første interview er med Andrew Bondy. Han fortæller blandt andet om, hvorfor PECS ikke giver megen mening uden ABA. Det er et ganske langt interview (godt 14 normalsider).

Næste interview er med Sally Rogers fra M.I.N.D. Institute i Californien, som vi mødte, da hun gæstede Skive-konferencen i sidste weekend.

UDLAND

En af de vigtigste sektioner på ABA-forum.dk er »ABA i andre lande«. Her sætter vi de danske forhold i perspektiv med rapporter fra resten af verden, primært fra dagspressen -- som regel lokale aviser rundt om på kloden -- og retssalene. Via universitetsbibliotekerne har vi adgang til mange tusinde medier og retsprotokoller dagligt, og der er gerne 5-10 relevante historier om ugen, hvoraf vi udvælger de mest interessante.

Som nylige eksempler kan nævnes:
»ABA-klasse i almindelig folkeskole« (Irland)
»Utilfredshed med nyt behandlingstilbud« (Tasmanien)

I USA og Canada er intensiv adfærdsbehandling i flere stater et fast tilbud til børn med autisme. Men udviklingen er langt fra fuldendt. Mange steder må familierne stadig slås for at få intensiv behandling. Og de steder, hvor det lykkes, er ordentlig kvalitet i behandlingen ingen selvfølge. Særlig i Canada har domstolene dog på det seneste afsagt nogle interessante kendelser om ABA-behandling.

I Europa er vi på mange måder noget bagefter, når det gælder evidensbaseret behandling af autisme. I flere lande har man dog nedsat task forces (for eksempel i Irland) til at kortlægge området og komme med anbefalinger, både hvad angår behandlingsmetoder og koordineringen af kompetencer mellem instanser og institutioner.

I Norden var Norge som bekendt først med moderne, integreret adfærdsbehandling. Her er intensiv behandling af autisme i et integreret miljø således en del af den almindelige tilbudsvifte til familier i mange kommuner (men ikke alle). Island var også tidligt med. I Sverige er man efterhånden kommet i gang i de større byområder, senest med den nye aftale i Stockholm.

Danmark halter et par år efter Sverige. Tre amter (Århus, Odense og Ribe) har iværksat små pilotprojekter, mens flere andre overvejer, hvordan de skal gå i gang.

Herhjemme har vi det store problem, at anvendt adfærdsanalyse, på trods af metodens brede anerkendelse i den internationale forskning, har fået en stedmoderlig behandling på universiteterne, og dermed også i resten af den uddannelsesmæssige »fødekæde«: seminarier og institutioner. Det siger sig selv, at man ikke fra den ene dag til den anden kan opbygge de kompetencer, der er behov for. Involvering af universiteterne er ikke desto mindre den helt afgørende brik, hvis man vil gøre sig håb om at løfte kvaliteten af autismebehandlingen generelt i Danmark op på et acceptabelt niveau.

DANSKE PROJEKTER

Vi arbejder på at få lavet en præsentation af de danske ABA-projekter til ABA-forum. Som det er nu, må man klikke rundt på de enkelte familier for at læse om projekterne. Og her er det jo »kun« familiens side af virkeligheden, man får indblik i.

Århus Amt præsenterede TIPO-projektet (integration i børnehave) på amternes landskonference for specialundervisning, og skoleprojektet i Bramming, Ribe, er ved at blive beskrevet til Undervisningsministeriets KVIS-projekt (Kvalitet i Specialundervisningen, www.kvis.org). [Beskrivelsen af Ribe-projektet er nu på plads.]

Et lille indblik i virkeligheden finder man i beretningen om Emil.
En skoledag for Emil fra Bramming.


Det var alt for denne gang. Følg med på www.abaforum.dk. Og skriv gerne til os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer.

Med venlig hilsen
Martin Brynskov

Tilmelding/afmelding

Skriv din e-mail her og tryk 'OK'.

Hjælp til nyhedsbrev
 Fortrolighed
Redaktionen / 14.11.2002 (rev. 08.03.2003 )