NYHEDSBREV NR. 2 · JANUAR 2003

Sally Rogers · ABA på autismekonferencen i Odense 2003 · ABA i Island, Canada, Danmark · KVIS

Her er en ny, kort oversigt over de vigtigste nyheder på ABA-forum.dk. På trods af den knappe tid, der er til rådighed i familier med små børn med autisme, er det ved fælles hjælp alligevel lykkedes at producere endnu en god portion artikler om intensiv autismebehandling i ind- og udland.

I denne udgave kan du læse om:

INTERVIEWS
Sally Rogers: Intensiv behandling af autisme efter Denver-modellen
Ingibjörg Sif Antonsdóttir: ABA-behandling på 1. klasse i Island
 
AUTISMEKONFERENCEN I ODENSE 2003
1 temagruppe og 3 interessegrupper om ABA på den nationale autismekonference (tidl. SIKON)
 
UDLAND
Regering investerer millioner i ABA-behandling
Ventetid til ABA-behandling er brud på basale rettigheder
 
PROJEKTER
TIPO-skoleprojekt i Bramming på KVIS
 
FRA VORES EGEN VERDEN
Nordiske læsere
ABA-forum i Autismebladet

INTERVIEWS

Sally Rogers: Intensiv behandling af autisme efter Denver-modellen
Læs interviewet

Vi har mødt den kendte amerikanske psykolog Sally Rogers til en snak om tidlig og intensiv behandling af børn med autisme. Det handler om at have familien i centrum, om tværfaglighed, om at have et veldefineret behandlingsprogram, om socialt samspil, om verbal kommunikation, om kvalitetssikring og om solid forskning. Hun kommenterer bl.a. forskningen i behandlingseffekt og sammenligner forskellige behandlingsprogrammer.

Ingibjörg Sif Antonsdóttir: ABA-behandling på 1. klasse i Island
Læs interviewet

Ingibjörg Sif Antonsdóttir er træningsleder for en dreng med autisme på 6 år, som er enkeltintegreret i en børnehave i byen Seltjarnarnes. Ingibjörg har en bachelorgrad i psykologi fra Islands Universitet, hun har arbejdet med børn og unge med autisme i nogle år og har i de seneste to år været træningsleder i et ABA-behandlingsprogram. I alt er der ca. 25 førskolebørn med autisme, som får ABA-behandling i Island. Dette antal skal ses i forhold til, at der per fødselsårgang i gennemsnit kun diagnosticeres 9 børn med infantil autisme i Island. Ingibjörg fortæller om sine arbejdsforhold, om muligheder og problemer ved integration af børn med autisme, og om ABA-behandlingen i Island.

AUTISMEKONFERENCEN I ODENSE 2003

1 temagruppe og 3 interessegrupper om ABA på den nationale autismekonference (tidl. SIKON)
Se programmet

På den årlige konference om autisme i Odense i år (5. og 6. maj 2003) er der en flot repræsentation af ABA-emner. Her er en kort oversigt:

TEMAGRUPPE E
Intensiv sprogindlæring for børn med infantil autisme.
Beskrivelser af ABA-baseret sprogtræning med tre forskellige børn

v/ Linda Andersen (mor til Rud), Lone Kragh Nielsen (mor til Mads) og Cecilia Brynskov (mor til David)

INTERESSEGRUPPE 4
TIPO i en århusiansk børnehave
v/ Anja Hansen (pædagog) og Annette Hoffmann Møller (leder), Børnehaven Thorshavnsgade, Århus

INTERESSEGRUPPE 7
Intensiv sprogindlæring for børn med infantil autisme.
Beskrivelser af ABA-baseret sprogtræning med tre forskellige børn

v/ Linda Andersen (mor til Rud), Lone Kragh Nielsen (mor til Mads) og Cecilia Brynskov (mor til David)

INTERESSEGRUPPE 17
TIPO-projekt på en vestjysk folkeskole
v/ Inger Krog (skoleinspektør) og Pia Yde (psykolog), Bramming Kommune

Tidspunkter samt yderligere information om tilmelding findes på www.ABA-forum.dk.

UDLAND

Et par gange om ugen er der nyt om ABA fra resten af verden. Joi Bay resumerer og kommenterer kort og præcist vigtige og interessante initiativer, forskningsresultater og retssager, hvilket giver et uvurderligt perspektiv på udviklingen herhjemme.

Selvom der har været rapporter fra så forskellige steder som Israel, Peru og Australien, så er det primært i USA og Canada, der sker noget. Specielt i Canada er der en interessant udvikling i gang, både politisk og juridisk. Se fx

Regering investerer millioner i ABA-behandling
Ventetid til ABA-behandling er brud på basale rettigheder

DANSKE PROJEKTER

TIPO-skoleprojektet i Bramming er nu beskrevet til Undervisningsministeriets KVIS-program (Kvalitet i Specialundervisningen)
TIPO-projekt på KVIS.org

Den 1. august 2002 startede Bramming Kommune og Ribe Amt som de første i Danmark et skoleprojekt med TIPO. Projektet skulle give Emil på 6 år, som har diagnosen infantil autisme, intensiv træning i et normal-miljø. Ribe Amt og Bramming Kommune ønsker at få viden om og kompetencer til integrering af børn med udviklingsforstyrrelser i normalmiljøer.

Emils sproglige kompetencer var ved opstarten meget ringe (et ordforråd på ca. 50 ord - de fleste kun impressivt - og 2-3 sætninger knyttet til helt bestemte situationer og ønsker), og hans sociale og lege-færdigheder var ligeså mangelfulde.

Alligevel så Bramming kommune og Ribe Amt en mulighed for integrere Emil i normal folkeskole med vejledning fra TIPO (Tidlig Intervensjons-Programmet i Oslo).

Praktiske foranstaltninger:

Se www.kvis.org for yderligere information om KVIS.

FRA VORES EGEN VERDEN

Siden ABA-forum.dk startede i oktober 2002 har der været 6.700 besøgende (fraregnet diverse søgemaskiner) –heraf en del fra de andre nordiske lande, som udgør mellem 10 og 15 procent af de besøgende.

Den store interesse for ABA-forum.dk kan vi ikke mindst takke Autismebladet for. Det seneste nummer (Videnscenter for Autisme, december 2002) bragte ABA-forums interview med Andrew Bondy. I samme nummer henviste Gerda Nemec og Anegen Trillingsgaard (i deres »Observationsvejledning«) bl.a. til ABA-forum for yderligere information om effektundersøgelser. Det er selvsagt glædeligt at erfare, at andre finder det arbejde, vi har lagt så megen tid og grundighed i, relevant og væsentligt.


Det var alt for denne gang. Følg med på www.abaforum.dk. Og skriv gerne til os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer.

Med venlig hilsen
Martin Brynskov

Tilmelding/afmelding

Skriv din e-mail her og tryk 'OK'.

Hjælp til nyhedsbrev
 Fortrolighed
Redaktionen / 30.01.2003