NYHEDSBREV · APRIL 2003

ABA-foreningen stiftes • Videnscenter for Autisme • ABA i Viborg Amt • Jobmarked

Hermed lidt ABA-nyt. I denne udgave kan du læse om:

ABA-FORENINGEN
  Stiftende generalforsamling 5. maj

SAMARBEJDE MED VIDENSCENTER FOR AUTISME
  Temadag om »ABA i Norden«
  Grundbog om ABA-behandling
  ABA på 200-timers efteruddannelsen

PROJEKTER
  Lille landkommune starter ABA-projekt (Viborg Amt)
  Projektbeskrivelser på ABA-forum

JOBMARKED
  ABA-stillinger tilbydes og søges

ABA PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN
  Canada
  Danmark

LØVAAS’ NYE BOG
  Afløseren til den klassiske The ME Book er udkommet

KALENDER
  ABA på Autismekonferencen i Odense
  Løvaas i Oslo

FRA VORES EGEN VERDEN
  ABA-forum i Autismebladet, igen


ABA-FORENINGEN

For at fremme udbygningen af offentlige tilbud om tidlig og intensiv behandling af børn med autisme i Danmark bliver der nu stiftet en forening: ABA-foreningen. Foreningen er både for familier, fagfolk og andre interesserede. Den stiftende generalforsamling afholdes den 5. maj 2003 i Odense (i forbindelse med autismekonferencen).
Læs invitationen

***

SAMARBEJDE MED VIDENSCENTER FOR AUTISME

ABA-forum og Videnscenter for Autisme har indledt et samarbejde om at udbrede saglig information om ABA i Danmark. Blandt de fælles initiativer er en temadag om »ABA i Norden« (3. oktober 2003), og en grundbog om ABA-behandling af småbørn med autisme. Mere om det senere. Desuden vil ABA-forum blive indbudt som oplægsholdere på den 200-timers efteruddannelse i autismepædagogik, som Videnscenteret står bag.
Hold øje med kalenderen

***

PROJEKTER

Som noget nyt er vi begyndt at lægge fakta op om de igangværende ABA-behandlingsprojekter i Danmark. Det nyeste projekt har netop set dagens lys: I samarbejde med Viborg Amt har Fjends Kommune startet et ABA-projekt for en snart 6-årig pige med autisme. Projektet indeholder integration i almindelig børnehave, fuldtids træningsleder, supervision fra TIPO i Norge.
Læs mere om ABA-projektet i Viborg Amt
Se alle projektbeskrivelserne

***

JOBMARKED

ABA-forum er et vigtigt knudepunkt i det ABA-miljø, som efterhånden er ved at blive skabt i Danmark. Derfor er det også naturligt, at vi hjælper med at skabe kontakt mellem folk, der gerne vil arbejde med ABA, og folk, der står og mangler en hjælpetræner eller træningsleder. Det har indtil videre foregået ad hoc, men nu har vi introduceret et regulært »Jobmarked«, hvor både arbejdsgivere og arbejdstagere kan annoncere gratis. Tilbudet gælder både offentlige og private. Kontakt redaktionen på job@abaforum.dk for yderligere information.
Jobmarked

***

ABA PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN

I Canada er anvendt adfærdsanalyse som behandlingsform et vigtigt politisk tema, som jævnligt optræder i de store avisers ledere, og som indgår i de politiske partiers programmer og valgkampe. Forældre til børn med autisme og den canadiske autismeforening står i alle provinser sammen om at kræve ABA-behandling til alle børn uanset alder og funktionsniveau. Nu da budgetterne for næste finansår bliver præsenteret, viser resultatet af det politiske arbejde sig. I både Ontario og British Columbia er bevillingerne til ABA-behandling blevet forøget, og som den sidste provins har New Brunswick indført offentlig finansieret tidlig og intensiv behandling.

I Danmark er vi endnu ikke nået så langt. Det skyldes først og fremmest, at kendskabet til ABA stadig er begrænset. Men alt andet lige kunne man forvente, at der inden længe kom et lignende pres på de danske myndigheder – så det er slet ikke for tidligt, at ministerier og forvaltninger begynder at finde ud af, hvordan de forskellige instanser på lokalt, regionalt og nationalt niveau
skal klædes på til at "spille sammen" om at kunne tilbyde en koordineret og effektiv indsats mod autisme. Stiftelsen af ABA-foreningen er et vigtigt skridt i retning af at få sat denne proces i gang, så danske familier kan tilbydes en moderne og ansvarlig indsats.

Se blandt andet:
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling
Forældrekrav udløser millionbevilling til tidlig indsats
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
Forældrekritik af bevilling til autismebehandling

***

O. IVAR LØVAAS’ NYE BOG

Ivar Løvaas' efterfølger til The ME book er nu udkommet på Gyldendal Norsk Forlag: "Opplæring av mennesker med forsinket utvikling: grunnleggende prinsipper". Der er tale om en grundbog om anvendt adfærdsanalyse i forhold til børn med autisme og andre udviklingsforstyrrelser og -forsinkelser.
Bogen kan bestilles direkte fra forlaget (www.gyldendal.no) eller fra en af de norske
online boghandlere, for eksempel www.haugenbok.no.

***

KALENDER

5. maj 2003
ABA-foreningen
Stiftende Generalforsamling (i forbindelse med konferencen).

5.-6. maj 2003
Autismekonferencen
Nu ligger de fulde beskrivelser af de 4 workshops om ABA (1 temagruppe og 3 interessegrupper) på nettet.

5.-6. juni 2003
Seminar med O. Ivar Løvaas i Oslo
O. Ivar Løvaas, som er pioneren i brugen af anvendt adfærdsanalyse i forhold til børn med autisme, holder et seminar i Oslo den 5. og 6. juni. Løvaas vil belyse, hvordan man hjælper personer med autisme og psykisk udviklingshæmning til at tilegne sig færdigheder inden for sprog og kommunikation, leg, sociale færdigheder, selvhjælpsfærdigheder og skolefærdigheder. Seminaret henvender sig både til forældre og fagfolk.

***

FRA VORES EGEN VERDEN

Det seneste nummer af Autismebladet (marts 2003) bragte ABA-forums interview med Sally Rogers fra M.I.N.D. Institute.
Læs artiklen


Det var alt for denne gang. Følg med på www.abaforum.dk. Og skriv gerne til os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer.

Med venlig hilsen
Martin Brynskov

Tilmelding/afmelding

Skriv din e-mail her og tryk 'OK'.

Hjælp til nyhedsbrev
 Fortrolighed
Redaktionen / 22.04.2003