BRITISH COLUMBIA, CANADA

Delvis sejr for forældre til børn med autisme

Alle børn med autisme i provinsen British Columbia vil få tilbudt tidlig indsats senest ved udgangen af år 2002 meddelte en regeringsrepræsentant, men denne fastholdt samtidig at staten stadig ikke mener at domstolene kan beordre bestemte behandlingsformer tilbudt til alle børn. Der er ca. 1200 førskolebørn med autisme i British Columbia.

Forhistorien er den, at en gruppe af forældre i 1998 lagde sag an imod delstaten British Columbia for at gennemtvinge bevillinger til ABA-behandling. Forældrene vandt sagen, da British Columbia Supreme Court sommeren 2000 bestemte at delstatsregeringen er konstitutionelt forpligtet til at finansiere ABA-behandling, fordi denne er 'medically necessary treatment' (medicinsk nødvendig behandling). Forældrene blev i retssagen støttet af de lokale psykiatere: 63 havde underskrevet en anbefaling af netop denne behandlingsform. Dommen blev imidlertid anket af regeringen og er nu under behandling i British Columbia Court of Appeal. Det var i forbindelse med disse domsforhandlinger at regeringsrepræsentanten fremsatte løftet om tidlig indsats til alle inden udgangen af år 2002. Men dette løfte stiller ikke forældrene tilfredse, fordi regeringen kun vil garantere 20 timers en-til-en behandling, og der er ingen garanti for at behandlingen vil være baseret på ABA – anvendt adfærdsanalyse. Så retssagen fortsætter. I mens flytter en del familier med autistiske børn til naboprovinsen– Alberta – hvor staten finansierer en fuld ABA-behandling.

Kilde: The Canadian Press (22. februar 2002)

Joi Bay / 30.10.2002