WISCONSIN, USA

Familier flytter for at få ABA-behandling

Byen Madison i Wisconsin i USA har oplevet en tilflytning af familier med autistiske børn. Familier flytter til Madison fra andre byer i staten Wisconsin, fra andre amerikanske stater og fra Europa for at få del i de gode ABA-behandlingstilbud, som der findes i denne by og generelt i staten Wisconsin.

I 1994 var der kun to elever med en autismediagnose i the Madison Metropolitan School District. Sidste år var tallet steget til 197 med autisme som deres primære diagnose og 35 med autisme som en sekundær diagnose. Denne stigning skyldes selvfølgelig dels at diagnoseredskaberne og opmærksomheden omkring autisme er blevet bedre, men en del af stigningen er forårsaget af, at byen virker som en magnet på forældre til børn med autisme.

I Madison er indsatsen imod autisme hos børn organiseret i et team, der består af en person fra the Wisconsin Early Autism Project, en skolerepræsentant (skoledistrikterne har ansvaret for førskoleindsatsen i USA), en specialpædagog, en repræsentant fra foreningen the Autism Society of Wisconsin samt af barnets forældre. Der er et vidtstrakt samarbejde mellem disse instanser og personer omkring den tidlige indsats; et samarbejde, som bliver berømmet af alle forældre til børn med autisme.

The Wisconsin Early Autism Project, der har afdelinger i Madison, i Milwaukee, Green Bay og La Crosse, giver individuel ABA-baseret terapi i op til 35 timer om ugen til børn med autisme. Behandlingen sker i børnenes hjem og i deres skoler. Indtil videre har klinikken i Madison behandlet over 300 børn og af dem har en betragtelig del opnået normale funktioner og lever som ikke-handicappede, mens de resterende har fået forbedret deres IQ og deres sprogformåen.

The Wisconsin Early Autism Project anvender såkaldte 'skygger' som indledende støtte i skolerne. 'Skyggen' følger barnet i de første otte uger i skolen, og uddanner samtidig barnets normale lærer og barnets faste støttepædagog til at anvende ABA-teknikker. Desuden har de enkelte skoler nedsat autisme studiegrupper, hvor lærere og støttepædagoger uddanner sig i ABA-metoden. Desuden afholdes der ugekurser for lærere, pædagoger og forældre, hvor de dels undervises i ABA-behandling og dels har mulighed for at udveksle erfaringer.

I skolerne er børn med autisme integreret i de normale klasser. Efter nogen tid er det kun de færreste børn med autisme, der har brug for en-til-en behandlinger, men de profiterer af at være integreret i almindelige klasser. Både de handicappede og de ikke-handicappede profiterer af at være sammen, siger en skoleinspektør: børn med særlige behov føler sig ikke isolerede og de øvrige børn lærer at acceptere og respektere andre og anderledes børn. I Madison er der ca. 400 støttepædagoger til børn med autisme, men kun en snes af disse giver en-til-en behandlinger i skolen.

Wisconsin er en af de eneste amerikanske stater hvor den tidlige indsats – både i hjemmet og i skolen – er gratis eller næsten gratis for forældrene.

Kilde: Capital Times [Madison, WI] (4. april 2002)

Joi Bay / 21.01.2004