NORDIRLAND

Rapport om behandling af autisme

Northern Ireland Task Group on Autism har udsendt sin rapport, The Education of Children and Young People with Autistic Spectrum Disorders. Rapporten, som i slutningen af år 2000 blev bestilt af den nordirske undervisningsminister, er på 225 sider og dækker alle aspekter af uddannelse af børn og unge med autisme – fra førskolebørn til universitetsstuderende.

Rapporten kommer med forslag inden for tre hovedområder:

Rapporten er båret af den grundlæggende erkendelse, at børn med autisme er forskellige og at deres og deres forældres behov er forskelligartede. Derfor afviser rapporten at anbefale bestemte former for tidlig intervention eller bestemte metoder i undervisningssystemet, men understreger at valg af metoder og teknikker må ske ud fra det enkelte barn, og at man som regel vil skulle kombinere forskellige metoder. Rapporten refererer kontroverserne mellem tilhængere af TEACCH og ABA, men tager ikke stilling, og lægger ikke vægt på den videnskabelige dokumentation for disse metoders effektivitet.

Kilde: Irish News (20. maj 2002)

Reference:
Northern Ireland Task Group on Autism (2002), The Education of Children and Young People with Autistic Spectrum Disorders: Report of the Task Group on Autism, Bangor Co Down, Northern Ireland, Department of Education Northern Ireland. April 2002.

Joi Bay / 21.08.2002