ISLAND

Island deltager i The Young Autism Project

The Young Autism Project er navnet på Ivar Lovaas' oprindelige forsøgsprojekt med anvendt adfærdsanalyse til børn med autisme ved University of California, Los Angeles. I 1990erne besluttede det amerikanske National Institute of Mental Health (NIMH) at finansiere 10 gentagelser af det oprindelige Young Autism Project i forskellige vestlige lande; herunder Island, som har deltaget siden 1995.

I Island deltager 28 børn i projektet: halvdelen i undersøgelsesgruppen, der modtager ABA-behandling og den anden halvdel i kontrolgruppen, som modtager almindelige specialpædagogiske tilbud – herunder TEACCH. Børnene bliver testet efter et års træning og igen før de starter i skolen i 6-7 års alderen. Data for den islandske del af undersøgelsen kan først offentliggøres, når alle børn er blevet testet inden skolestart, men de foreløbige resultater er positive, fortæller den kliniske psykolog på projektet, Sigridur Loa Jonsdottir fra The State Diagnostic and Counseling Center i Island.

Ud over de børn, der deltager i projektet, er der et stigende antal børn, der modtager ABA-behandling i Island. Interessen for ABA er vokset betragteligt blandt fagfolk og forældre, og ABA er blevet anerkendt som en behandlingsform, der udløser offentlig støtte. The State Diagnostic and Counseling Center i Island har ansatte som er uddannet i ABA i Los Angeles hos Ivar Lovaas og centeret udbyder en række kurser for både forældre og fagfolk. Desuden har en række amerikanske fagfolk besøgt Island og givet specialkurser i ABA-behandling.

I alt er der 18 førskolebørn, som for øjeblikket behandles med ABA-metoder i Island og der er 11 skolebørn, som enten har afsluttet ABA-behandlingen eller som stadig behandles i skoletiden. Disse tal skal sammenholdes med, at der i Island bliver diagnosticeret i gennemsnit 9 børn med infantil autisme per fødselsårgang.

I Island anvendes den skandinaviske form for ABA-behandling af førskolebørn: Børnene er integreret i normale børnehaver, hvor behandlingen udføres i særlige træningsrum, men de indøvede færdigheder generaliseres sammen med børnehavens øvrige børn og voksne. En del af behandlingen er henlagt til børnenes hjem og forældrene indgår som partnere i behandlingen.

Behandlingen finansieres af det offentlige. Supervisionen varetages af konsulenter fra the State Diagnostic and Counseling Center, og trænere betales af de enkelte kommuner, som også betaler for kurser for deres ansatte og – i visse tilfælde – også for forældre. Hvis forældrene vil have hyppigere supervision end kommunerne er villige til at betale, må forældrene selv betale for denne supervision.

Joi Bay, juli 2002

Joi Bay / 05.07.2002