SVERIGE

ABA-behandling til 20 nye børn i Stockholm

I Stockholm har man på Habiliteringscenter Nord, som er et specialcenter for børn med autisme, arbejdet med anvendt adfærdsanalyse siden 1997. Man startede med et toårigt projekt, hvor syv børn fik tilbudt behandlingen; et projekt, som siden udvidedes i yderligere år.

I juli 2002 har Stockholm läns landsting – som svarer til et amt i Danmark – besluttet at bevilge ekstra penge til denne form for behandling, og der er nu indgået kontrakt med TIPO Sverige om at supervisere behandlingen af 20 nye førskolebørn. Desuden fortsætter TIPO Sverige supervisionen af de børn, der allerede er i behandling. Det drejer sig om 5 børn, hvis behandling finansieres af Landstinget, og om yderligere 9 skolebørn, hvis behandling finansieres af forskellige kommuner. TIPO Sverige er – lige som TIPO Norge – et datterselskab af TIPO International.

Børn med autisme i Stockholm bliver altså superviseret fra to forskellige centre – TIPO Sverige og Habiliteringscenter Nord. Habiliteringscenterets egen supervision af ABA-behandling bliver ledet af Örjan Swahn, som er den psykolog i Sverige, som har mest erfaring med denne type af behandling for børn med autisme. Han arbejder normalt i Uppsala, og dertil rejser forældre fra hele Sverige for at få hjælp.

Kilder:
Psykolog Ulrika Långh, Habiliteringscenter Nord (26. august 2002)
Verkställande direktör, Svein Magnar Hansen, TIPO Sverige (17. oktober 2002)


Se også

www.tipo.se
www.tipo.no
www.tipo.dk

Joi Bay / 29.08.2002 (rev. 22.01.2003)